ČLÁNOK
Firma blízka Istrokapitálu kúpila tisícky ceských bytov
4. marca 2003

Trinecké železárny v súcasnosti dokoncujú predaj viac ako štyroch tisíc podnikových bytov. Kupcom sa stala spolocnost blízka slovenskej investicnej skupine Istrokapitál, ktorá už prostredníctvom dcérskej spolocnosti Czech Property Investment nakúpila niekolko podnikových sídlisk v celej CR. S takmer desattisíc bytmi je tak skupina najväcším investorom do nájomného bývania v krajine. Informovala o tom pondelnajšia Mladá fronta Dnes.

Czech Property Investment už skôr kúpil podnikové sídlisko Daewoo Avia v pražských Letnanoch s dvoma tisíckami bytov za 550 mil. CZK. Dalších 1 445 bytov prevzal od Spolchemie v Ústí nad Labem za približne 170 mil. CZK a 240 bytov získala firma v Brne od Zbrojovky Brno. Posledným úlovkom potom boli podnikové byty Textilany Liberec.

Najväcšou zo všetkých akvizícií je však Trinecké sídlisko a Trinecké železárny zan podla niekolkých na sebe nezávislých zdrojov dostanú vyše 200 mil. CZK. Kupcom však tentokrát nie je Czech Property Investment, ale spolocnost Byty Trinec, ktorá je podla niekolkých zdrojov blízkych transakcii velmi blízka Istrokapitálu. „Tak velký súkromný vlastník nájomných bytov v Cechách nemá obdobu,“ potvrdil Jirí Pácal zo spolocnosti Central European Holding, ktorá sa v menšom zaoberá podobnou cinnostou ako Istrokapitál.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS