ČLÁNOK
Financovanie deficitu ŠR je drahá záležitosť
11. septembra 1997

Ich výška sa pohybuje na úrovni 20 až 22%. Znamená to potrebu uskutočniť opatrenia z troch strán. Zvýšiť tlak na vymáhanie príjmov štátneho rozpočtu a výrazne zefektívniť a prehodnotiť výdavky ŠR. Zároveň si to vyžaduje ešte užšiu spoluprácu s centrálnou bankou v smere predaja štátnych cenných papierov na domácom kapitálovom trhu i v smere možných aktivít na zahraničných trhoch. Pre SITA to povedal štátny tajomník Ministerstva financií SR Peter Staněk. Podľa P. Staněka budú kritické mesiace september a október, kedy budú splatné vysoké tranše zahraničných úverov. „V spolupráci s Národnou bankou Slovenska (NBS) sa dôsledne zvažuje otázka zahraničnej zadĺženosti a dosiahnutie podkritickej hranice zahraničnej zadĺženosti SR. Rokovania pokračujú, NBS robí rad ústretových krokov vo väzbe na priebežné financovanie, ale je to stále nedostatočné a budeme musieť zintenzívniť práce aj vzhľadom na vývoj príjmov a výdavkov ŠR v prvom polroku 1997,“ pokračoval P. Staněk. V tzv. šedej ekonomike sa pohybuje v súčasnosti odhadom 40 mld Sk. Tento objem sa podľa P. Staněka každoročne zväčšuje, hoci pomalšie ako v Anglicku, kde ročne rastie o 15%. Získanie týchto peňazí by sa malo podariť sprísnením finančnej a daňovej disciplíny, tvrdý postih obchodov cez burzy, novelizácia zákona o burzovom predaji, dôslednejšia práca daňových a colných orgánov a ďalšia nepopulárna vec, a to zvýšenie tlaku finančnej polície na všetky finančné toky, ktoré prebiehajú v hospodárstve. „Pokiaľ neurobíme súbežný tlak na zvýšenie príjmov a prehodnotenie reálnosti výdavkov, môže situácia byť podstatne horšia,“ dodal P. Staněk. „Nám ide o menovú stabilitu a hospodársky a sociálny rozvoj Slovenska a veľmi radi urobíme akékoľvek kroky, ktoré k tomu pomôžu. Ak ich niekto nazve ústretové, prosím,“ reagoval pre SITA viceguvernér NBS Marián Jusko.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 3. 2021

USD 1,205 0,002
CZK 26,138 0,004
GBP 0,864 0,001
HUF 363,750 0,050
CAD 1,523 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS