ČLÁNOK
Finančný výbor požiadal SKo o ďalšie informácie o jej činnosti
7. marca 2002

Členovia výboru Národnej rady SR pre financie, rozpočet a menu sa zaoberali správou o činnosti Slovenskej konsolidačnej, a.s. (SKo). Správa, ktorá nadväzuje už na tretí poslanecký prieskum členov výboru v SKo, však podľa členov výboru neobsahuje komplexný prehľad postupov a metód presúvania pohľadávok a ani úplné obchodno-ekonomické výsledky spoločnosti. Predseda finančného výboru Pál Farkas preto požiadal predstaviteľov SKo, aby do 10 dní vypracovali k správe dodatok s presnou štruktúrou postúpených a predaných pohľadávok a vyčíslením efektívnosti ich predaja.

Podľa správy dosiahol rozdiel príjmov z realizácie pohľadávok a výdavkov spojených s ich vymáhaním za 11 mesiacov minulého roka 865,7 mil. Sk, pričom príjmy z vymáhaných pohľadávok predstavovali 1,26 mld. Sk a celkové náklady boli 383 mil. Sk. Podľa generálnej riaditeľky SKo Márie Papcunovej sa na vymoženie jednej koruny použilo približne 0,30 Sk. Členovia výboru poukázali aj na presúvanie pohľadávok z bankových domov, ktoré však nemali byť presúvané. Podľa Papcunovej zistila SKo problémy pri presune 3 035 pohľadávok zo Všeobecnej úverovej banky v objeme 58 mld. Sk len v 13 prípadoch, pričom objem týchto pohľadávok predstavoval podľa nej len 1,6 mld. Sk. Tieto pohľadávky by však do konca marca mali byť vymenené alebo odstránené z portfólia SKo.

Podľa štátneho tajomníka Ministerstva financií SR Viliama Vaškoviča dala SKo u 513 pohľadávok podnety na trestné stíhanie. V súčasnosti podľa neho vykonáva spoločnosť Ernst & Young forézny audit týchto pohľadávok, o výsledkoch ktorého bude informovať SKo. V prípade podozrenia z trestnej činnosti potom SKo bude informovať orgány činné v trestnom konaní. Z viac ako 400 trestných oznámení, ktoré podala SKo, bolo podľa predloženej správy odsúdených iba 34 dlžníkov, čo zodpovedá pohľadávkam v nominálnej výške 708 mil. Sk

Členovia finančného výboru by sa činnosťou SKo mali zaoberať po predložení dodatku ku správe, pričom na budúci týždeň určia jedného člena výboru, ktorý bude členom komisie pri výbere zahraničného investora na vytvorenie spoločného podniku a mal by sa tiež zúčastňovať rokovaní pri predaji balíkov pohľadávok.

Vo štvrtok SKo zverejní inzerát na predaj pohľadávok do 10 mil. Sk formou verejnej súťaže na regionálnom princípe, vybrané pohľadávky nad 100 mil. Sk ponúkne na predaj individuálne a balíky pohľadávok v celkovej nominálnej výške 10 mld. Sk ponúkne na odvetvovom princípe.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS