ČLÁNOK
Finančný výbor podporil urýchlenie reformy sociálneho poistenia
12. januára 2000

Koncepcia rieši neúnosnosť súčasného priebežného systému, v ktorom ako uviedol poslanec J. Brocka „dvaja pracujúci ťahajú za sebou jedného dôchodcu“. Jeho pozmeňovací návrh skracuje konečný termín účinnosti reformy sociálneho poistenia z 1. júla 2003 na 1. január 2002. Napriek tomu, že s urýchľovaním účinnosti reformy predkladatelia nesúhlasia, pozmeňovací návrh bol výborom schválený.

Koncepcia reformy sociálneho poistenia je založená na zmene priebežného financovania na systém kapitalizačný. Ako však uviedla štátna tajomníčka MPSVR SR Edit Bauerová, financovanie tohto prechodu, ktoré si vyžiada 50 mld. Sk, ešte nie je doriešené. Do úvahy podľa jej slov prichádzajú príjmy z privatizácie, štátny rozpočet, financovanie prostredníctvom štátnych dlhopisov, alebo využitím zahraničných pôžičiek. Bauerová predpokladá, že v prípade SR to bude kombinácia všetkých spomínaných alternatív.

Návrh reformy zásadne odmieta zvýšenie odvodov zamestnancov a zamestnávateľov. Reforma predpokladá rozdelenie tohto príspevku čiastočne do priebežného systému a časť by mala plynúť do tzv. zásluhového systému na individuálne účty poistencov. Podmienkou je, aby zhodnotenie kapitalizačných účtov prevyšovalo infláciu. Aké poisťovne budú tieto účty spravovať, ešte tiež nie je vyriešené.

Reforma by mala priniesť prerozdelenie sumy dôchodkového poistného, bez zvýšenia odvodového zaťaženia. Dve tretiny výberu poistného by aj naďalej slúžilo na priebežné financovanie dôchodkov ako doteraz, tretinu by poisťovňa ukladala na samostatný kapitálový účet zvlášť pre každého poistenca. Reforma neohrozí dôchodky vyplácané podľa súčasných pravidiel a nedotkne sa ani generácie zhruba 50-ročných a starších pracujúcich. Nová koncepcia podľa ministerstva vytvára priestor pre dôchodkové pripoistenie, ktorým by si mohol občan svoj základný zákonný dôchodok zvýšiť o 5 – 30%. Na rozdiel od platného systému pripoistenia nebude viazaný na súhlas zamestnávateľa, ale len na ochotu občana platiť si dodatočné peniaze na budúci dôchodok.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS