ČLÁNOK
Finančný manažér
9. apríla 2015

OBSAH

ÚVODNÍK
Peter KRIŠTOFÍK, zástupca šéfredaktora

❏ INTERVIEW PODHODNOTENÝM KURZOM EURA PROTI DEFLÁCII
Vladimír VAŇO, MBA, hlavný analytik Sberbank Europe

❏ ODBORNÉ A TEORETICKÉ TÉMY CECGA ROZŠÍRILA KRITÉRIÁ HODNOTENIA SPOLOČNOSTÍ
Lenka DEBNÁROVÁ
CESTY K ZVYŠOVANIU EFEKTIVITY V PODNIKOCH
Marián BÓDI
HYBRIDNÉ CENNÉ PAPIERE
Božena HRVOĽOVÁ – Anna POLEDNÁKOVÁ
FINANČNÉ NÁSTROJE V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2014 – 2020
Daniel PITOŇÁK
VYBRANÉ UKAZOVATELE O PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOCH PÔSOBIACICH NA SLOVENSKU V ROKOCH 2010 – 2012 (1. ČASŤ)
Ladislav KABÁT – Monika MAJKOVÁ-SOBEKOVÁ – Zuzana VINCÚROVÁ
DAŇ Z FINANČNÝCH TRANSAKCIÍ – II.ČASŤ NÁVRH SMERNICE EÚ, DAŇOVÁ POVINNOSŤ, PLATENIE DANE, PRÁVNE PREKÁŽKY
Erika Mária JAMBOROVÁ
ZADLŽENOSŤ A LIKVIDITA SLOVENSKÝCH FIRIEM V ROKU 2013
Monika ONDRUŠEKOVÁ

❏ STRÁNKY SAF
Portál CFO.sk podporí aktivity SAF na Slovensku (Matúš Porubský)
Odborné podujatia SAF v prvom polroku 2015 (Eduard HOZLÁR)

Finančný manažér


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS