ČLÁNOK
Finančný manažér
9. apríla 2015

OBSAH

ÚVODNÍK
Peter KRIŠTOFÍK, zástupca šéfredaktora

❏ INTERVIEW PODHODNOTENÝM KURZOM EURA PROTI DEFLÁCII
Vladimír VAŇO, MBA, hlavný analytik Sberbank Europe

❏ ODBORNÉ A TEORETICKÉ TÉMY CECGA ROZŠÍRILA KRITÉRIÁ HODNOTENIA SPOLOČNOSTÍ
Lenka DEBNÁROVÁ
CESTY K ZVYŠOVANIU EFEKTIVITY V PODNIKOCH
Marián BÓDI
HYBRIDNÉ CENNÉ PAPIERE
Božena HRVOĽOVÁ – Anna POLEDNÁKOVÁ
FINANČNÉ NÁSTROJE V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2014 – 2020
Daniel PITOŇÁK
VYBRANÉ UKAZOVATELE O PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOCH PÔSOBIACICH NA SLOVENSKU V ROKOCH 2010 – 2012 (1. ČASŤ)
Ladislav KABÁT – Monika MAJKOVÁ-SOBEKOVÁ – Zuzana VINCÚROVÁ
DAŇ Z FINANČNÝCH TRANSAKCIÍ – II.ČASŤ NÁVRH SMERNICE EÚ, DAŇOVÁ POVINNOSŤ, PLATENIE DANE, PRÁVNE PREKÁŽKY
Erika Mária JAMBOROVÁ
ZADLŽENOSŤ A LIKVIDITA SLOVENSKÝCH FIRIEM V ROKU 2013
Monika ONDRUŠEKOVÁ

❏ STRÁNKY SAF
Portál CFO.sk podporí aktivity SAF na Slovensku (Matúš Porubský)
Odborné podujatia SAF v prvom polroku 2015 (Eduard HOZLÁR)

Finančný manažér


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS