ČLÁNOK
Finančný manažér
23. januára 2015

OBSAH

❏ ÚVODNÍK
Andrej RÉVAY, prezident SAF

❏ ODBORNÉ A TEORETICKÉ TÉMY
ODBORNÁ STAROSTLIVOSŤ ČLENA ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU
Radka SLÁVIKOVÁ-GERŽOVÁ

EMISIA PODNIKOVÝCH OBLIGÁCIÍ
Božena HRVOĽOVÁ

DAŇ Z FINANČNÝCH TRANSAKCIÍ – I. ČASŤ
Erika Mária JAMBOROVÁ

ZOTAVUJEME SA POMALY. A SEKTORY TO CÍTIA
Juraj JANČI

NÁVRATNOSŤ KAPITÁLU A NÁVRATNOSŤ AKTÍV SLOVENSKÝCH FIRIEM PODĽA ODVETVÍ A REGIÓNOV
Monika ONDRUŠEKOVÁ – Josef POHORSKÝ
SLEDOVANIE A ZLEPŠOVANIE EFEKTÍVNOSTI PODNIKOV
Kristína KOČIŠOVÁ

❏ STRÁNKY SAF
FINANČNÉ RIADENIE PODNIKOV – konferencia SAF
(redakcia
LEGISLATÍVNA AKTIVITA SAF
(redakcia)
12. RECENZIE KNÍH:
Peter DANIEL: Správa a vymáhanie pohľadávok 2

 Finančný manažér


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS