ČLÁNOK
Finančný manažér
14. októbra 2014

OBSAH

ÚVODNÍK
Roman DVORČÁK, člen Rady starších SAF

INTERVIEW
AKTUÁLNE VÝZVY K ZLEPŠENIU PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA
NA SLOVENSKU
Štefan HANIGOVSKÝ, FECUPRAL, s.r.o. Prešov
a Karol STÝBLO, LYRA CHOCOLATE, s.r.o. Nitra (Vladimír Dobrovič)

ODBORNÉ A TEORETICKÉ TÉMY
ÚROVEŇ ZVEREJŇOVANIA INFORMÁCIÍ V OBLASTI SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTÍ NA SLOVENSKU
Lenka DEBNÁROVÁ

PRÍNOSY A ÚSKALIA CENTRALIZÁCIE PODPORNÝCH ČINNOSTÍ VO FIRMÁCH
Marián BÓDI

POMÁHAME S EXPORTOM TAM, KAM INÍ NEJDÚ
Viera KONOVÁ – Dušan PUKAČ

EUROZÓNA V BODE NULA
Robert AUXT

MALÉ A STREDNÉ PODNIKY NAĎALEJ ČELIA VÝZNAMNÝM BARIÉRAM RASTU
Daniel PITOŇÁK

ANALÝZA DOPADU DAŇOVÝCH LICENCÍ
Josef POHORSKÝ

O MOŽNÝCH KONZEKVENCIÁCH FIŠKÁLNEHO KOMPAKTU
Boris HOŠOFF

PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE NA SLOVENSKU A PODNETY NA JEHO ZLEPŠENIE: POHĽAD GEM
Anna PILKOVÁ – Marian HOLIENKA

STRÁNKY SAF
X. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJA FINANCE CUP
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU (Eduard HOZLÁR)

CENTRAL-EUROPEAN TREASURY CONFERENCE (Eduard HOZLÁR)39Eduard
Hozlár

Finančný manažér č. 3 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2021

USD 1,211 0,003
CZK 26,025 0,055
GBP 0,884 0,003
HUF 360,900 2,290
CAD 1,545 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS