ČLÁNOK
Finančný manažér
1. augusta 2014

OBSAH

❏ ÚVODNÍK
Andrej RÉVAY, prezident SAF

❏ INTERVIEW
Vladimír BALÁŽ, Prognostický ústav SAV (Vladimír Dobrovič)

❏ ODBORNÉ A TEORETICKÉ TÉMY
ÚLOHA AKCIONÁROV JE KĽÚČOVÁ PRE ZLEPŠENIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA V EURÓPE, NO I NA SLOVENSKU
Elena KOHÚTIKOVÁ

OBCHODNÉ VZŤAHY MEDZI SR A TURECKOM A MOŽNOSTI FIRIEM UPLATNIŤ SA NA TURECKOM TRHU
Andrea VARGOVÁ

NOVELA ZÁKONA O KONKURZE A REŠTRUKTURALIZÁCII SPLNILA OČAKÁVANIA O NÁRASTE POČTU FIRIEM
V ÚPADKU IBA ČIASTOČNE
Jana MARKOVÁ

VÝHODY A NEVÝHODY DOHODY O TRANSATLANTICKOM OBCHODNOM A INVESTIČNOM PARTNERSTVE MEDZI EÚ A USA
Viera RUŽEKOVÁ

PRAKTICKÉ PROBLÉMY RIADENIA VÝKONNOSTI PODNIKU
Peter KRIŠTOFÍK

❏ STRÁNKY SAF
USKUTOČNENÉ ODBORNÉ PODUJATIA SAF V PRVOM POLROKU 2014 (Eduard HOZLÁR)

Finančný manažér, Leto 2014


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS