ČLÁNOK
Finančný manažér
22. apríla 2014

OBSAH

ÚVODNÍK
Karol VLACHYNSKÝ, člen Rady starších SAF

INTERVIEW
Vazil HUDÁK, štátny tajomník Ministerstva financií SR (Vladimír Dobrovič)

ODBORNÉ A TEORETICKÉ TÉMY
10 ROKOV PÔSOBENIA ASOCIÁCIE CECGA, VÝSLEDKY A VÝZVY DO BUDÚCNOSTI
Barbora LAZÁROVÁ

CROWDFUNDING AKO ALTERNATÍVNA FORMA FINANCOVANIA  MALÝCH PODNIKOV
Rastislav PETRÁŠ – Jana ŠNIRCOVÁ

VÝZNAM REGIONÁLNYCH DOHÔD O VOĽNOM OBCHODE MEDZI EÚ A KANADOU A EÚ A USA NA EKONOMIKY TÝCHTO SUBJEKTOV, AKO AJ NA VÝVOJ SVETOVÉHO OBCHODU
Viera RUŽEKOVÁ

EVA ZERO – SKUTOČNÁ RELATÍVNA EVA
Ľudovít ŠRENKEL – Marián SMORADA

PODNIKATEĽSKÁ AKTIVITA NA SLOVENSKU: GEM 2011-2013
Anna PILKOVÁ – Marián HOLIENKA

VÝHODY A NEVÝHODY ALGORITMICKÉHO OBCHODOVANIA
Miroslav KMEŤKO – Pavel ŠKRINIAR

STRÁNKY SAF
ALTERNATÍVNE MENY (Mária KLIMIKOVÁ)
OSOBITNÁ ÚPRAVA – ZJEDNODUŠENÝ REŽIM „MINI ONE STOP SHOP“
(MOSS) (Martin KOHÚTIK)

Finančný manažér


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS