ČLÁNOK
Finančný manažér
3. októbra 2013

OBSAH

ÚVODNÍK
Miroslav GALAMBOŠ, viceprezident SAF

ODBORNÉ A TEORETICKÉ TÉMY

PRIESKUM ZVEREJŇOVANIA INFORMÁCIÍ V OBLASTI SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTÍ ZA ROK 2012 NA SLOVENSKU
Lenka DEBNÁROVÁ

POSTAVENIE A ÚLOHA RADY PRE ROZPOČTOVÚ ZODPOVEDNOSŤ
Ivan ŠRAMKO

RASTU EKONOMIKY BY MALA V ĎALŠÍCH ROKOCH POMÔCŤ AJ SPOTREBA DOMÁCNOSTÍ
Branislav ŽÚDEL – Gabriel MACHLICA

FINANCOVANIE MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV S PODPOROU EÚ – PROGRAM JEREMIE
Juraj TOPOLČÁNY

PRÁVNA ÚPRAVA ZDAŇOVANIA NOVÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV Z HĽADISKA DANE Z PRIDANEJ HODNOTY
Mojmír BEŇO

HODNOTENIE VÝKONNOSTI SÚKROMNEJ A VEREJNEJ SPOLOČNOSTI Z POHĽADU VLASTNÍKA
František OKRUHLICA

PREHĽAD VÝVOJA RATINGOVÝCH MODELOV VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH (5. ČASŤ)
Peter VLKOLINSKÝ

STRÁNKY SAF

RECENZIA PUBLIKÁCIE:

Peter Daniel: Správa a vymáhanie pohľadávok (redakcia)

11. ROČNÍK KONFERENCIE SAF „FINANČNÉ RIADENIE PODNIKOV“

Finančný manažér


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2022

USD 0,964 0,000
CZK 24,661 0,021
GBP 0,893 0,001
HUF 406,650 2,180
CAD 1,320 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS