ČLÁNOK
Finančný manažér
8. mája 2018

OBSAH

❏ ÚVODNÍK
Andrej RÉVAY, prezident SAF
❏ ODBORNÉ A TEORETICKÉ TÉMY
EKONOMICKÝ ZMYSEL SPRÁVY SPOLOČNOSTÍ
Andrej NAŠČÁK
DLH MENÍ OSOBNOSŤ ČLOVEKA A JE ZDROJOM
DUŠEVNÝCH PORÚCH
Peter DANIEL
HELIKOPTÉROVÉ PENIAZE – SÚ VHODNÝ NÁSTROJ
NEŠTANDARDNEJ MENOVEJ POLITIKY PRE EUROZÓNU?
Karol ZELEŇÁK
VYBRANÉ ZMENY V ZDAŇOVANÍ PRÍJMOV
PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV OD ROKU 2018
Daniela TUČNÍKOVÁ
❏ STRÁNKY SAF
ROČNÍK ODBORNEJ KONFERENCIE FINANČNÉ RIADENIE
PODNIKOV 2017
(Vladimír DOBROVIČ)
PROSPERUJÚCE SLOVENSKO V STABILNEJ EUROZÓNE
redakcia

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS