ČLÁNOK
Finančný manažér
8. mája 2018

OBSAH

❏ ÚVODNÍK
Andrej RÉVAY, prezident SAF
❏ ODBORNÉ A TEORETICKÉ TÉMY
EKONOMICKÝ ZMYSEL SPRÁVY SPOLOČNOSTÍ
Andrej NAŠČÁK
DLH MENÍ OSOBNOSŤ ČLOVEKA A JE ZDROJOM
DUŠEVNÝCH PORÚCH
Peter DANIEL
HELIKOPTÉROVÉ PENIAZE – SÚ VHODNÝ NÁSTROJ
NEŠTANDARDNEJ MENOVEJ POLITIKY PRE EUROZÓNU?
Karol ZELEŇÁK
VYBRANÉ ZMENY V ZDAŇOVANÍ PRÍJMOV
PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV OD ROKU 2018
Daniela TUČNÍKOVÁ
❏ STRÁNKY SAF
ROČNÍK ODBORNEJ KONFERENCIE FINANČNÉ RIADENIE
PODNIKOV 2017
(Vladimír DOBROVIČ)
PROSPERUJÚCE SLOVENSKO V STABILNEJ EUROZÓNE
redakcia

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS