ČLÁNOK
Finančný manažér
18. októbra 2016

OBSAH

ÚVODNÍK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Andrej RÉVAY, prezident SAF

AKO VZNIKALA ASOCIÁCIA MYŠLIENKY A NÁZORY TÝCH, KTORÍ STÁLI PRI ZRODE ASOCIÁCIE
František CHVOSTAĽ, Elena KOHÚTIKOVÁ, Vladimil PODSTRÁNSKY, Peter DANIEL,
Elena TRENČIANSKA, Virgil FARKAŠOVSKÝ . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . .. . 4

ODBORNÉ A TEORETICKÉ TÉMY
19. EURÓPSKA KONFERENCIA CORPORATE GOVERNANCE 27.10.2016 V BRATISLAVE A NOVÝ KÓDEX
SPRÁVY SPOLOČNOSTÍ NA SLOVENSKU
Barbora LAZÁROVÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

SÚ SPOLOČNOSTI KTORÝM HROZÍ ÚPADOK V KRÍZE?
Jana MARKOVÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

FAKTORING AKO ALTERNATÍVNY ZDROJ FINANCOVANIA PREVÁDZKY PODNIKU
Eduard HOZLÁR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

POHĽAD NA FINANČNO-EKONOMICKÝ VÝVOJ PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA SLOVENSKA V ROKOCH 2013 – 2015
Jaroslava ŠEPEĽOVÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

ZAKLADANIE REGIONÁLNYCH TREASURY CENTIER Z POHĽADU FAKTOROV OVPLYVŇUJÚCICH
ICH UMIESTENIE
Beata ŠARKANOVÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

POMOC PODNIKOM Z JUNCKEROVHO PLÁNU UŽ AJ NA SLOVENSKU
Ľuboš ONDREJKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

RECENZIA
KAROL ZALAI A KOL.: FINANČNO-EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU
(Jana MARKOVÁ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

STRÁNKY SAF
14. ROČNÍK KONFERENCIE
FINANČNÉ RIADENIE PODNIKOV 2016 (redakcia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 56

INFORMÁCIA ZO ZASADNUTIA
SPRÁVNEJ RADY EACT V DUBLINE (Andrej RÉVAY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58

Finančný manažér


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS