ČLÁNOK
Finančný manažér
6. mája 2016

OBSAH

ÚVODNÍK
Mária KLIMIKOVÁ, predsedníčka redakčnej rady časopisu

❏ INTERVIEW
NOVÉ ZDROJE RASTU V KRAJINÁCH STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY
Juraj KOTIAN, vedúci ekonomického výskumu pre strednú a východnú Európu skupiny
Erste Group Bank (Vladimír DOBROVIČ)

❏ ODBORNÉ A TEORETICKÉ TÉMY
REVÍZIA KÓDEXU SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTÍ NA SLOVENSKU V SÚLADE S G20/0ECD PRINCÍPMI CORPORATE GOVERNANCE 2015
Dušan STEINHAUSER

ODVETVOVÉ ŠPECIFIKÁ RIADENIA POHĽADÁVOK – TELEKOMUNIKÁCIE, STAVEBNÍCTVO A AUTOMOTIVE
Peter DANIEL

ANALÝZA ZÁNIKU FIRIEM V ROKOCH 2012 – 2015
Jaroslava ŠEPEĽOVÁ

NÁRODNÁ LEGISLATÍVA UPRAVUJÚCA DOKUMENTÁRNY AKREDITÍV
Eva JANČÍKOVÁ

KONCEPCIA NOVÝCH DAŇOVÝCH SYSTÉMOV V PODNIKATEĽSKOM PROSTREDÍ
Vladimír SIROTKA

❏ STRÁNKY SAF
TEMATICKÉ VZDELÁVANIE SAF V OBLASTI MEDZINÁRODNÉHO ZDAŇOVANIA A TRANSFEROVÉHO OCEŇOVANIA (Miroslav GALAMBOŠ)


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS