ČLÁNOK
Finančný manažér
6. mája 2016

OBSAH

ÚVODNÍK
Mária KLIMIKOVÁ, predsedníčka redakčnej rady časopisu

❏ INTERVIEW
NOVÉ ZDROJE RASTU V KRAJINÁCH STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY
Juraj KOTIAN, vedúci ekonomického výskumu pre strednú a východnú Európu skupiny
Erste Group Bank (Vladimír DOBROVIČ)

❏ ODBORNÉ A TEORETICKÉ TÉMY
REVÍZIA KÓDEXU SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTÍ NA SLOVENSKU V SÚLADE S G20/0ECD PRINCÍPMI CORPORATE GOVERNANCE 2015
Dušan STEINHAUSER

ODVETVOVÉ ŠPECIFIKÁ RIADENIA POHĽADÁVOK – TELEKOMUNIKÁCIE, STAVEBNÍCTVO A AUTOMOTIVE
Peter DANIEL

ANALÝZA ZÁNIKU FIRIEM V ROKOCH 2012 – 2015
Jaroslava ŠEPEĽOVÁ

NÁRODNÁ LEGISLATÍVA UPRAVUJÚCA DOKUMENTÁRNY AKREDITÍV
Eva JANČÍKOVÁ

KONCEPCIA NOVÝCH DAŇOVÝCH SYSTÉMOV V PODNIKATEĽSKOM PROSTREDÍ
Vladimír SIROTKA

❏ STRÁNKY SAF
TEMATICKÉ VZDELÁVANIE SAF V OBLASTI MEDZINÁRODNÉHO ZDAŇOVANIA A TRANSFEROVÉHO OCEŇOVANIA (Miroslav GALAMBOŠ)


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS