ČLÁNOK
Finančné ukazovateľe za prvý štvrťrok
12. mája 1998

Informoval o tom odbor mediálnej politiky VSŽ Konzult. Uvedené výsledky spoločnosť dosiahla aj napriek kolísaniu cien ocele a prevahe ponuky nad dopytom na európskom trhu, ktorý spôsobili ázijskí dodávatelia. Tieto negatívne vplyvy podnik eliminoval zvýšenou realizáciou materiálu s vyššou pridanou hodnotou, ako sú napríklad pozinkované plechy. Plánovanú obchodnú maržu prekročil VSŽ Holding o takmer 37 mil. Sk aj v komoditách rúry, profily, magnetické obvody, radiátory, keramika a výrobkoch hutníckej prvovýroby. Po zohľadnení nákladových položiek za dopravu, vracanie roštov a skladného vytvorila spoločnosť obchodnú maržu z predaja plochých valcovaných výrobkov a z predaja výrobkov hutníckej druhovýroby a keramických materiálov vo výške takmer 599 mil. Sk, čo predstavuje prekročenie plánu o necelých 6 mil. Sk. Za prvé tri mesiace dosiahol VSŽ Holding čistý zisk 151 mil. Sk, hrubý zisk predstavoval 343 mil. Sk. Znamená to medziročný nárast o 300 %, pričom v rovnakom období predchádzajúceho roka evidovala spoločnosť čistý zisk 45 mil. Sk. Za prvé tri mesiace spoločnosť eviduje dopad kurzových pohybov vo výške 27 mil. Sk, pričom v roku 1997 to bolo vyše 700 mil. Sk. Ku koncu 1. štvrťroka 1998 predstavovali pohľadávky podniku po lehote splatnosti z obchodnej činnosti 3,3 mld. Sk a záväzky po lehote splatnosti 1,8 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS