ČLÁNOK
Finančné riaditeľstvo chce hlasovú sieť za 4 mil. eur
29. apríla 2015

 Finančné riaditeľstvo SR chce obstarať telekomunikačné služby v predpokladanej hodnote 4 milióny eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ. Predmetom zákazky je vytvorenie a prevádzkovanie komplexnej hlasovej virtuálnej privátnej siete. Konkrétne ide o hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátových modemov a tabletov, nákup koncových zariadení a ďalšie služby.

Podľa zverejnených informácií bude predmet zákazky financovaný z rozpočtu finančného riaditeľstva. Zákazka sa bude týkať Finančného riaditeľstvo SR, daňových úradov, colných úradov a Kriminálneho úradu FS. Zadávateľ požaduje zábezpeku vo výške 25 tisíc eur. Trvanie zákazky alebo lehotu na dokončenie stanovil verejný obstarávateľ na 48 mesiacov od jej zadania.

Uchádzači musia doložiť obrat za ostatné tri roky sumárne vo výške minimálne 600 tisíc eur. Podmienkou účasti je aj preukázanie dodávok služieb rovnakého alebo obdobného charakteru, ako je predmet zákazky v hodnote najmenej 600 tisíc eur. Súťaž je otvorená, pričom o víťazovi rozhodne najnižšia cena. Zadávateľ sa rozhodol nevyužiť elektronickú aukciu. Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť do 9. júna tohto roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS