ČLÁNOK
Fiktívna pohľadávka voči IPB za 3,5 mld. CZK je opäť na trhu
11. februára 2002

Fiktívna pohľadávka vo výške 3,35 mld. CZK voči bývalej Investičnej a poštovnej banke (IPB) sa opäť objavila na trhu. Ide o pohľadávku, ktorá mala vzniknúť na základe neštandardnej dohody o zmluvnej pokute pri sekuritizácii aktív IPB.

„ČSOB upozorňuje, že existencia zmluvy nebola nikdy preukázaná a tiež sa možno oprávnene domnievať, že zmluva neexistuje. Pohľadávka je v súčasnosti ponúkaná pravdepodobne niektorými zahraničnými subjektmi úverovým klientom ČSOB s ponukou vyrovnať tieto vzťahy započítaním

uvedenej fiktívnej pohľadávky proti ČSOB,“ uviedol výkonný riaditeľ riadenia komunikácie skupiny ČSOB Milan Tománek.

ČSOB disponuje dokumentáciou a súdnym rozhodnutím Vrchného súdu v Prahe, ktoré banku oprávňuje k stanovisku, že pohľadávka nikdy nevznikla a nie je spôsobilá k započítaniu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS