ČLÁNOK
Federal Reserve načrtla značne pochmúrny obraz americkej ekonomiky
10. augusta 2001

Americká centrálna banka – Fed v najnovšom hodnotení ekonomických podmienok v rámci celých Spojených štátov konštatuje, že v júni a v júli smerovalo americké hospodárstvo takmer k mŕtvemu bodu. Tempo rastu dosiahlo za II. kvartál 0,7%, čo je najslabšia hodnota zaznamenaná za ostatných 8 rokov.

Takzvaná „Béžová kniha“ Fedu (vychádza z podkladov dvanástich regionálnych Federálnych rezervných bánk a ich 25 pobočiek) súhrnne posudzuje miestne ekonomické parametre v jednotlivých menových dištriktoch USA, ktoré sú aktuálne charakterizované čoraz evidentnejším spomalením ekonomického vývoja v širokom spektre výrobných odvetví a služieb.

Béžová kniha sa publikuje osem razy do roka a je k dispozícii pred rokovaním Výboru pre operácie na voľnom trhu – FOMC, ktorý stanovuje krátkodobú základnú úrokovú sadzbu. Najbližšie rokovanie FOMC sa uskutoční 21. augusta.

Federal Reserve načrtla značne pochmúrny obraz americkej ekonomiky v priebehu júna a júla a vôbec po prvý raz naznačila aj stagnáciu maloobchodného predaja, ktorý je veľmi dôležitým komponentom spotrebiteľského dopytu. Maloobchodný predaj sa udržiaval na fixne vysokých hodnotách aj napriek ekonomickému spomaleniu v USA. Béžová kniha deklaruje pokles v exporte a postupné účinkovanie vedľajších efektov ochabnutia vo výrobných sektoroch aj na ostatné sektory americkej ekonomiky.

Uvedené hodnotenia v značnom rozsahu zmierňujú optimizmus, ktorý vychádzal z tvrdenia, že hospodárstvo USA má najhoršie štádium spomalenia za sebou.

Akciové trhy vzápätí po publikovaní dokumentu Federal Reserve zvýšili svoje straty a Dow Jones Industrial Average poklesol o 165 bodov a Nasdaq Composite o 61 bodov.

Z pohľadu na tieto fakty sa zdá byť pravdepodobné, že FOMC na svojom zasadaní 21. augusta opätovne zníži základnú sadzbu federálnych fondov o 25 bázických bodov na 3,5% a zrejme do konca roka 2001 siahne aj k ďalším redukciám.

Je jasné, že Fed v auguste zníži základnú úrokovú sadzbu, čo vytvorí priestor na ďalšie uvoľnenie menovej politiky v októbri, novembri, prípadne v decembri – konštatuje analýza Credit Suisse First Boston.

Výrobný sektor utrpel ďalší pokles a sprievodným javom sa stalo výraznejšie obmedzovanie pracovných pozícií, redukcia počtu pracovných hodín a eliminovanie nadčasovej práce. Vo výrobnom sektore, ktorý tvorí šestinu americkej ekonomiky, majú momentálne najťažšiu pozíciu firmy orientované na produkciu odevov, technologických a telekomunikačných komponentov.

V dištrikte Kansas City zamestnávatelia hľadajú nové možnosti úspory nákladových položiek, pričom čoraz častejšie siahajú aj na doteraz bežné výhody zamestnancov, napríklad na parkovanie zdarma, prípadne na niektoré druhy lekárskeho ošetrenia, ktoré uhrádza zamestnávateľ v rámci „klubov zdravia“.

Znepokojujúcejšie je to, že pokles vo výrobných odvetviach sa odráža aj v poklese dopytu po kancelárskych priestoroch, transportných a doručovateľských službách.

Maloobchodný predaj stagnuje, respektíve v porovnaní s minulým rokom vykazuje pokles.

Komerčné banky a maklérske domy vykázali prepad dopytu po rôznych druhoch úverových produktov a jedinou výnimkou sú hypotekárne úvery, čo Béžová kniha vysvetľuje relatívne silným trhom s nehnuteľnosťami a nízkymi úrokmi z hypoték. Realitný trh zaznamenal najväčší vzostup v oblastiach Atlanty, Clevelandu, New Yorku, Richmondu a St. Louis.

Trh s nehnuteľnosťami, ktoré sú určené na komerčné využitie, však slabne, čo sa premieta do obmedzovania, prípadne zastavenia stavebných prác vo viacerých regiónoch USA.

Turistický ruch a s nimi spojený servis, ako aj služby orientované na reklamu sa podľa Fedu takisto dostávajú do dimenzií „slabej ekonomickej klímy“.

Poľnohospodárstvo a agrobiznis je v niektorých oblastiach charakterizovaný veľmi dobrým zberom plodín, no extrémne sucho má nepriaznivý efekt na hospodárenie farmárov najmä v oblasti Chicaga, Dallasu a Clevelandu.

Ceny energií sa v júni a v júli znížili, čo ocenil podnikateľský sektor i spotrebitelia, no výnimkou zostáva aj naďalej Kalifornia s extrémne vysokými cenami elektrickej energie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS