ČLÁNOK
Fed znížil základnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na úroveň 3,75%
28. júna 2001

Prognózy sa nepotvrdili, pretože sa očakávalo zníženie sadzby značne „agresívnym“ štýlom, a to až o 50 bázických bodov. Ak by Fed rozhodol týmto spôsobom, zrejme by sa jeho manévrovací priestor v menovej politike do konca roka 2001 zablokoval. Redukcia o 25 bázických bodov mu teda stále dáva šancu na možné prekvapenie. V každom prípade je evidentné, že Fed ide na hranicu „možného“, aby odvrátil razantnou menovou politikou recesiu a dosiahol obrat v ekonomickom vývoji. Včerajšie rozhodovanie však nebolo jednoduché, pretože signály o tomto vývoji sú často veľmi protichodné.

Ešte na začiatku týždňa, teda prakticky 24 hodín pred začiatkom rokovania Výboru pre operácie na voľnom trhu – FOMC, konštatoval Národný úrad pre ekonomický výskum, že americká ekonomika sa zrejme dostala do štádia recesie.

Dodajme, že Národný úrad pre ekonomický výskum – NBER je oficiálnym „arbitrom“ pri posudzovaní a hodnotení cyklov americkej ekonomiky a jeho rezultáty majú svoju váhu i závažnosť.

Aj preto sa veľmi pozorne fixovalo vyjadrenie NBER, že „posudzované dáta naznačujú pravdepodobný vstup americkej ekonomiky do recesie…“

Zhruba v polovici júna však tá istá inštitúcia ešte deklarovala názor, že pokles americkej ekonomiky nie je dosť výrazný a jeho prienik do všetkých odvetví hospodárstva taký evidentný, aby bolo možné použiť definíciu recesie.

Na dôvažok NBER uviedol, že nezamestnanosť je iba „zlomkom“ celkového počtu ľudí bez práce, ktorý je typický pre recesiu a pokles priemyselnej výroby nezasiahol ostatné sektory ekonomiky USA.

Recesiu vecne i terminologicky odmietol aj minister financií Paul O´Neill, ktorý viac razy zdôraznil, že drastické krátenie daní, ktoré už v krátkom čase prinesie americkým občanom časť odvedených finančných zdrojov späť „do ich peňaženiek“, ako aj znižujúce sa úrokové sadzby opätovne naštartujú americkú ekonomiku, i keď po dlhšom časovom odstupe než sa pôvodne očakávalo.

Štandardná definícia recesie je, že ekonomika vykáže v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich kvartálov negatívne hodnoty rastu.

NBER, ktorá je privátnou výskumnou organizáciou a vznikla už pred 81 rokmi, používa jednoduchšiu formuláciu – recesiu charakterizuje ako signifikantný pokles aktivít v celej ekonomike, ktorý trvá viac ako dva mesiace a je viditeľný v priemyselnej výrobe, zamestnanosti, reálnych príjmoch a v obchode.

Záverečný verdikt však NBER oficiálne deklaruje až vtedy, ak obdobie recesie trvá nie menej ako šesť mesiacov.

Inštitút pre výskum ekonomických cyklov – ECRI však už jednoznačne tvrdí, že recesia sa začala.

Indikátory, ktoré oficiálne definujú recesiu, neboli totiž nikdy také nepriaznivé bez toho, aby sa ekonomika skutočne nenachádzala v štádiu recesie. Sú teda iba dve možnosti – jednoznačne sme v recesii alebo máme najhoršie výsledky, aké sa kedykoľvek v minulosti zaznamenali mimo tohto štádia, konštatuje sa vo vyhlásení ECRI.

Počas rokovania FOMC však začali nad týmito krajne negatívnymi hodnoteniami dominovať podstatne pozitívnejšie dáta, čím sa stal pohľad na stav americkej ekonomiky ešte komplikovanejší, ale aj rozporuplnejší. Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý definuje newyorská výskumná skupina Conference Board, sa zvýšil už dva po sebe nasledujúce mesiace – v máji bola jeho hodnota 116,1 bodu a v júni 117,9 bodu, čo je zároveň doteraz najvyššia zaznamenaná hodnota v roku 2001.

Ministerstvo obchodu USA v separátnej štúdii hovorí o náraste objednávok v odvetviach produkujúcich výrobky dlhodobejšej spotreby. V máji sa dosiahol vzostup tohto ukazovateľa o 2,9%, hoci v apríli bol zaznamenaný jeho pokles o 5,5%.

Predaj nových domov sa v máji zvýšil na medziročnom základe o 928 000 (v apríli o 921 000).

Vlny extrémne zlých správ a viditeľne dobrých ukazovateľov sa teda pravidelne striedajú už niekoľko mesiacov, niekedy dochádza k ich náhlym zmenám z týždňa na týždeň, čo vyvoláva najmä na akciových trhoch taký zmätok a nestabilitu, ktorá je porovnateľná vari iba s obdobím globálnej finančnej krízy v rokoch 1997-1998.

Teraz bude kriticky dôležité, v akom časovom slede po opätovnom znížení úrokovej sadzby o spomínaných 25 bázických bodov, dôjde k obratu v americkej ekonomike, respektíve, aké budú parametre tohto obratu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 9. 2020

USD 1,179 0,005
CZK 26,980 0,253
GBP 0,916 0,003
HUF 363,080 2,300
CAD 1,560 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS