ČLÁNOK
Fed ponechal pôvodné úrokové sadzby
23. decembra 1999

…a uviedla, že necháva svoju monetárnu politiku otvorenú, keď ekonomika vstúpi do nového milénia. Úroková sadzba denných peňazí (overnight) zostala na pôvodnej úrovni 5,5 %, menej používanú diskontnú sadzbu pre priame úvery Fed ponechal na nezmenenej úrovni 5 %.

Vo vyhlásení po zasadnutí sa uvádza, že Fed si zachová neutrálnu politiku a banka poukázala na to, že v blízkej budúcnosti neplánuje ďalšie zvýšenie alebo zníženie úrokovej sadzby, pričom ďalší vývoj závisí od prípadných vplyvov počítačového problému Y2K na ekonomiku krajiny. Rozhodnutie Fed bolo v súlade s prognózami, avšak viacerí analytici očakávali, že Fed prejde na prísnejší postoj vo svojej monetárnej politike, čím poukáže na to, že nasledujúci pohyb bude zvýšenie sadzieb. Fed uviedol, že sa stále obáva vysokej miery ekonomického rastu krajiny, ktorá by mohla podporiť zvýšenie inflácie a na budúcom zasadnutí 1. a 2. februára 2000 prehodnotí svoju politiku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 6. 2023

USD 1,076 0,007
CZK 23,657 0,030
GBP 0,859 0,001
HUF 371,360 0,940
CAD 1,444 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS