ČLÁNOK
Februárový deficit zahranicného obchodu je podla NBS nižší ako ocakávania
28. marca 2003

Saldo zahranicného obchodu (ZO) za mesiac február, ktoré zverejní v piatok Štatistický úrad SR, dosiahlo podla Národnej banky Slovenska (NBS) v porovnaní s ocakávaniami nižšiu úroven. Deficit obchodnej bilancie ovplyvnil podla centrálnej banky najmä priaznivý vývoj tak na strane exportu, ako aj na strane importu. Informovala o tom NBS.

Banková rada NBS preto považuje súcasnú úroven klúcových úrokových sadzieb za primeranú a rozhodla o ponechaní platných úrokových sadzieb pre jednodnové sterilizacné obchody na úrovni 5,0 %. Pre jednodnové refinancné obchody ponechala úroven sadzieb na 8,0 % a limitné úrokové sadzby pre dvojtýždnové repotendre zostali na úrovni 6,5 %.

NBS uviedla, že aktuálny vývoj ekonomiky naznacuje pokracovanie oživenia. Vývoj spotrebitelských cien, determinovaný predovšetkým doznievaním administratívnych zásahov zo zaciatku roka, bol tiež v súlade s jej ocakávaniami. Úroven spotrebitelských cien by mali v nasledujúcich mesiacoch ovplyvnit ešte úpravy niektorých regulovaných cien a pokracujúce sekundárne efekty administratívnych zásahov do cenového vývoja. Tieto faktory by sa mali podla NBS premietnut do dalšieho mierneho zvýšenia medzirocnej dynamiky celkovej i jadrovej inflácie. Podla centrálnej banky riziko pre vývoj spotrebitelských cien predstavuje v súcasnosti vývoj medzinárodnej politickej situácie a s ním súvisiaci pohyb svetových cien ropy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS