ČLÁNOK


,

Fámy pripravili Všeobecnú úverovú banku o zhruba 200 mil. korún
26. februára 2003

Od štvrtka minulého týždna do pondelka vybrali klienti Všeobecnej úverovej banky, a.s. (VÚB) v dôsledku šírenia fámy o problémoch banky a hrozbe uvalenia nútenej správy na banku zhruba 200 mil. Sk. Informoval o tom generálny riaditel banky Tomas Spurny. Ako dodal, výbery v závere minulého týždna kulminovali na piatich miestach na južnom Slovensku a v pondelok v dalších pobockách v „paprskovitom dosahu zdroja“.

Drobní klienti si vyberali vklady v hotovosti a zrušili iba niekolko termínovaných vkladov. Spurny predpokladá, že po upokojení situácie svoje vklady do banky vrátia. VÚB pritom podla neho nestratila žiadneho korporátneho klienta. Celkový objem primárnych vkladov pritom predstavuje približne 125 mld. Sk.

VÚB podla Spurneho podala trestné oznámenie na neznámeho páchatela z podozrenia šírenia poplašnej správy. „Existujú tu temné sily, ktoré nás chcú zámerne poškodit, na takúto situáciu však nie sú žiadne objektívne dôvody,“ skonštatoval. Zdôraznil pritom, že správy o problémoch banky sa nezakladajú na pravde a banka je v súcasnosti v najlepšej financnej situácii od svojho vzniku, je kapitálovo silná a nemá žiadne problémy s likviditou.

Dôvodom šírenia správ o problémoch v banke a väcšieho výberu vkladov, ktoré zacalo v Komárne, mohlo byt podla VÚB nepochopenie niektorých zmien na pobockách v regióne. „VÚB má predajnú plochu až 300 tis. metrov štvorcových a musí ju racionalizovat,“ povedal šéf retailového bankovníctva banky Mário Drosc. VÚB preto reštrukturalizuje pobockovú siet banky s dôrazom na efektívnost fungovania jednotlivých obchodných miest a potenciál ich dalšieho rastu. Niektoré obchodné miesta preto ruší, alebo zlucuje, na iných miestach otvára nové pobocky a zhruba na 30 miestach plánuje zmenit ich dizajn.

Banka podala trestné oznámenie na neznámeho páchatela a informovala Políciu SR a Generálnu prokuratúru SR o zistených skutocnostiach. Šírenie nepravdivých informácií o stave banky zakladá skutkovú podstatu trestného cinu a banka bude dôrazne požadovat dopadnutie a potrestanie páchatela ci páchatelov.

V kontexte slovenského bankového sektora predstavuje VÚB jednu z troch najsilnejších inštitúcií. Jej aktíva sa skladajú zo štátnych dlhopisov, kvalitných úverov a likvidných cenných papierov. Banka dosiahla v roku 2002 zisk vo výške 1,7 mld. Sk, co znamená nárast o takmer 20 % v porovnaní s rokom 2001. VÚB taktiež zaznamenala rekordnú výšku prevádzkového zisku – až 2,5 mld. Sk. Vo februári 2003 banka dosiahla historicky najvyššieho objemu primárnych vkladov – 125 mld. Sk.

Kvantitatívne ukazovatele banky odrážajú úspech strategického vlastníka – najväcšej talianskej bankovej inštitúcie – banky Intesa, v kontexte post privatizacného rozvoja VÚB a jej integrácie do medzinárodnej skupiny. „VÚB vykazuje zdravý rast bilancie, kapitálovú primeranost vyššiu ako 30 percent a vysokú mieru likvidity, co znamená, že z perspektívy kapitálu sme najsilnejšou bankou na domácom trhu,“ hovorí Tomas Spurny, generálny riaditel a predseda predstavenstva VÚB.

Výborné financné výsledky a celkový úspech banky sa odrážajú v hodnoteniach renomovaných zahranicných ratingových agentúr, ktoré za posledných 6 mesiacov prehodnotili rating VÚB na rovnakú úroven akú má kredibilita Slovenskej republiky.

Národná banka Slovenska (NBS) považuje Všeobecnú úverovú banku, a.s. (VÚB) za vysoko stabilnú banku dodržiavajúcu všetky ukazovatele obozretného podnikania a pozitívne hodnotí jej poprivatizacný vývoj. Informoval o tom hovorca NBS Ján Onda. NBS tak reagovala na šíriace sa fámy o tom, že VÚB má problémy.

„Hlavný ukazovatel obozretného podnikania bánk, ktorým je kapitálová primeranost, je vo VÚB na úrovni približne 34 %, co takmer štvornásobne prevyšuje minimálny limit na úrovni 8 %,“ povedal Onda. O kapitálovej sile a vysokej likvidite podla neho svedcí aj objem kapitálu a rezerv na úrovni 18 mld. Sk. „Tieto pozitívne ukazovatele sú výsledkom úspešného procesu transformácie banky za posledné dva roky,“ zhrnul Onda.

VÚB má 22-percentný podiel na hodnote primárnych vkladov a 14-percentný podiel na poskytnutých úveroch klientom.

Majoritným vlastníkom s 94,5-percentným podielom na základnom imaní banky je talianska IntesaBci. VÚB má 22-percentný podiel na hodnote primárnych vkladov a 14-percentný podiel na poskytnutých úveroch klientom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS