ČLÁNOK
Exportno-importná banka SR narába s prostriedkami štátneho rozpočtu
7. apríla 1998

Jej činnosť by preto mala byť transparentná. V súvislosti s predloženým návrhom Eximbanky to pre agentúru SITA uviedla zakladateľka a bývalá riaditeľka Spoločnosti pre poistenie exportných úverov, a.s. (SPE) Helena Múdra. „Táto inštitúcia narába s prostriedkami daňových poplatníkov a pritom okrem zákonného dôvodu vyplývajúce z § 31 Zákona o Eximbanke existuje aj ďalší dôvod, pre ktorý by mala usilovať o schválenie svojho rozpočtu zákonodarným zborom. Zahraniční investori sa pri poskytovaní pôžičky môžu totiž zaujímať nielen o silu štátnej záruky, ale aj o dodržiavanie zákona,“ povedala H. Múdra. Eximbanka predpokladá dosiahnuť výnosy z poistnej činnosti v sume 45 mil. Sk, pričom predpokladá poistiť exportné úvery v objeme 35 mld. Sk. Ako uviedla H. Múdra, „jej navrhovaný rozpočet pritom neuvádza predpokladaný objem prijatého poistného ako základný údaj, z ktorého sa vypočíta výška ďalších ukazovateľov, napríklad tvorba technických rezerv, či výnosy. Predpokladaný objem poisteného vývozu (35 mld. Sk) sa vzhľadom k momentálnej ekonomickej situácii v SR javí ťažko dosiahnuteľný.“ Výnosy z finančnej činnosti 450 mil. Sk sa skladajú z výnosov z depozitných aj úverových operácií. „Pritom nie je v rozpočte uvedená predpokladaná štruktúra, v ktorej by sa vzhľadom na charakter Eximbanky, ako inštitúcie vykonávajúcej štátnu podporu exportu mal prezentovať úrokový výnos z úverov ňou poskytnutých. Na zachovanie cieľa, pre ktorý bola Eximbanka zriadená, by mala byť vládnym nariadením usmernená aj výška marže komerčných bánk, ktorú pripočítajú k úverovým zdrojom od Eximbanky ( § 24, ods. 5, písm. k, Zákona o Eximbanke),“ zdôraznila H. Múdra. Upozornila tiež na skutočnosť, že všeobecné prevádzkové náklady na 1 pracovníka sa rozpočtujú vyššie ako 1 mil. Sk. Mzdové náklady 59,9 mil. Sk sú vysoké nielen ako priemerná mzda pre 111, resp. 167 pracovníkov, čo je predpokladaný stav na konci roka 1998. Tieto počty zamestnancov sú navyše vzhľadom na súčasnú pozíciu banky predimenzované. V rozpočte uvádzaný stav pracovníkov sa tiež neprezentuje vo vzťahu k bankovým, či poistným produktom, či zdokonaľovaniu činnosti inštitúcie. Rozpočet Eximbanky, predložený do Národnej rady SR minulý týždeň v stredu, bol poslancami odmietnutý. Pri hlasovaní o návrhu poslanci nastolili patovú situáciu, keď najprv neschválili návrh poslanca SDĽ Ľubomíra Fogaša, aby parlament vrátil rozpočet vláde na dopracovanie, následne na to však neodsúhlasili ani predložený návrh rozpočtu. Podľa vyjadrenia predstaviteľov tejto inštitúcie budú preto ďalej hospodáriť podľa neschváleného návrhu. Ako vo štvrtok pre agentúru SITA uviedla riaditeľka odboru pre styk s verejnosťou Eximbanky Jarmila Galandáková neschválenie navrhovaného rozpočtu na tento rok berie Eximbanka ako fakt. „Až najbližšie dni ukážu, čo bude nutné a účelné zo strany Eximbanky v tejto súvislosti urobiť, a to v kooperácii s Ministerstvom financií SR,“ povedala J. Galandáková. Zároveň dodala, že podľa dostupných informácií banka už začala analyzovať niektoré možné zmeny doterajšieho návrhu rozpočtu. Ako sa uvádza v návrhu rozpočtu Eximbanky, prostriedky do príslušných fondov Eximbanky SR pre rok 1998 neboli v štátnom rozpočte vyčlenené. Zverené zdroje financovania by podľa návrhu mali v tomto roku podobne ako vlani dosiahnuť 1,340 mld. Sk. Vlastné zdroje financovania by sa oproti roku 1997 mali zvýšiť zhruba o 276,5 mil. Sk, teda na 511,107 mil. Sk. Očakávané výnosy, ktoré Eximbanka dosiahla v minulom roku, sa odhadujú na 135,42 mil. Sk. V tomto roku sa predpokladajú vo výške 497,1 mil. Sk. Náklady by sa v roku 1998 mali oproti roku 1997 zvýšiť o 289,9 mil. Sk, teda na 368,455 mil. Sk. Eximbanka dosiahla v minulom roku podľa očakávaných výsledkov zisk po zdanení 34,126 mil. Sk. V tomto roku sa predpokladá jeho zvýšenie na 77,187 mil. Sk. Aktíva spoločnosti dosiahli v roku 1997 zhruba 4, 509 mld. SK a v tomto roku sa očakáva ich nárast na 6, 628 mld. Sk. Pasíva by sa v roku 1998 mali oproti predchádzajúcemu zvýšiť o 2,118 mld. Sk na úroveň 6,628 mld. SK.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2023

USD 1,065 0,001
CZK 24,360 0,077
GBP 0,868 0,001
HUF 386,700 1,080
CAD 1,430 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS