ČLÁNOK
Exportno-importná banka SR dosiahla zisk 51,948 mil. Sk
12. mája 1998

Celková bilančná suma Eximbanky pritom dosiahla k 31. decembru minulého roka 4,614 mld. Sk. Tlačovú agentúru SITA o tom dnes informovala hovorkyňa Eximbanky Jarmila Galandáková. Bližšie informácie o svojom hospodárení za minulý rok, ako aj aktuálnych plánoch poskytne Eximbanka na tlačovej konferencii, ktorá by sa mala konať 20. mája. Audit účtovnej uzávierky vykonala v Eximbanke komanditná spoločnosť Taxaudit v súlade so Slovenskými audítorskými štandardami SAUS. Podľa medzinárodných účtovných štandardov vykonala audit spoločnosť KPMG Slovensko, s.r.o. Podľa audítorských spoločností účtovná uzávierka dáva verný a pravdivý obraz o finančnej situácii Eximbanky k 31. decembru 1997 a o výsledku hospodárenia za uplynulý rok. Eximbanka vznikla 1. júla 1997 na základe zákona NR SR č. 80/1997. Úlohou Eximbanky je financovanie vývozných a dovozných úverov, ako aj ich poisťovanie. Prvým exportným úverom financovaným Eximbankou bol minulý týždeň úver pre Podpolianske strojárne, a.s., Detva, ktorý umožní PPS vyvážať autobusové nápravy pre českého výrobcu Karosa Nové Mýto. Eximbanka rieši v súčasnosti okrem bežných problémov aj problém s tohtoročným rozpočtom. Jeho návrh totiž odmietli odsúhlasiť poslanci Národnej rady SR a tak tento návrh nevstúpil do platnosti. Aj napriek tomu hospodári v súčasnosti Eximbanka podľa tohto návrhu rozpočtu. Hovorkyňa Eximbanky však potvrdila, že táto inštitúcia už vypracovala nový návrh rozpočtu, ktorý predložila Ministerstvu financií SR. Musí ho však schváliť aj vláda a Národná rada SR. Podľa zákona disponuje Eximbanka tromi základnými druhmi zdrojov. Ide o prostriedky zverené zo štátneho rozpočtu, vlastné a cudzie zdroje. Medzi prostriedky zo štátneho rozpočtu patrí aj suma o niečo vyššia ako 2 mld. Sk, ktorú dostala Eximbanka zo štátneho rozpočtu v minulom roku. Tieto zdroje pridelila vláda Eximbanke na základe prijatia úveru od japonskej spoločnosti Nomura v objeme 70 mil. USD. Medzi vlastné prostriedky patrí vlastné imanie spoločnosti ako aj fondy, do ktorých sú podľa zákona o Eximbanke povinní prispievať všetci vývozcovia i dovozcovia. Na účet Eximbanky je každý vývozca alebo dovozca uhradiť 0,05 % objemu, ktorý dováža alebo vyváža. Tretím zdrojom Eximbanky sú cudzie zdroje. Na svoju činnosť si plánuje Eximbanka v blízkej dobe zobrať úver zo zahraničia. Podľa hovorkyne by mala Eximbanka vyhodnotiť ponúkané úverové podmienky do polovice mája. J. Galandáková zároveň potvrdila záujem Eximbanky získať v tomto roku prostredníctvom zahraničných úverov približne 2 mld. Sk. „Čas zrealizovania pôžičky závisí od viacerých faktorov, za pravdepodobný však možno považovať začiatok druhého polroka 1998,“ uviedla Jarmila Galandáková.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS