ČLÁNOK
Exportno – importná banka predpokladá, že v roku 1998 dosiahne čistý zisk
2. apríla 1998

V porovnaní s rokom 1997 by sa mal teda zvýšiť o 43,061 mil. Sk. Aktíva spoločnosti dosiahli v roku 1997 zhruba 4, 509 mld. SK, pričom v tomto roku sa očakáva ich nárast na 6, 628 mld. Sk. Najväčší podiel na zvýšení aktív by mal mať investičný majetok, ktorého hodnota vzrastie z 225 mil. Sk na 315 mil. Sk. Pasíva spoločnosti sa zvýšia z 4,509 mld. Sk na 6,628 mld. Sk. Eximbanka súčasne plánuje získať úvery vo výške 2 mld. Sk od zahraničných bankových subjektov. Vyplýva to z návrhu rozpočtu Eximbanky, ktorý dnes slovenský parlament neschválil. Ako však pre agentúru SITA uviedol poslanec HZDS Ladislav Lysák, Eximbanka bude aj naďalej hospodáriť podľa neschváleného rozpočtu. Očakávané výnosy, ktoré Eximbanka dosiahla v minulom roku, sa odhadujú na 135,42 mil. Sk. V tomto roku sa predpokladajú vo výške 497,1 mil. Sk. Rozhodujúcou príjmovou položkou sú príjmy z finančných činností, ktoré by sa oproti roku 1997 mali zvýšiť o 320 mil. Sk, teda na 450 mil. Sk. Náklady dosiahli vlani 78, 5 mil. SK. V tomto roku sa plánuje ich zvýšenie na 368,4 mil. Sk. Významnou očakávanou nákladovou položkou sú všeobecné prevádzkové náklady vo výške 175,8 mil. Sk a náklady na finančné činnosti, ktoré by sa mali zvýšiť zo 600 tis. Sk na 121 mil. Sk. Náklady na činnosť Eximbanky budú v roku 1998 kryté bez akýchkoľvek nárokov na prostriedky zo štátneho rozpočtu. To znamená, že sa budú hradiť z výnosov činnosti banky. Predložený návrh rozpočtu bol postavený na zabezpečovaní finančnej podpory exportno – importných aktivít v nasledujúcom rozsahu: poistenie vývozných úverov v objeme vyše 35 mld. Sk a priamo alebo prostredníctvom refinancovania, resp. záruk financovať vývozné a dovozné úvery v objeme vyše 3,3 mld. Sk. Eximbanka bude v tomto roku svoje aktivity prísne zosúlaďovať s dokumentmi, ktoré schválila vláda SR, teda napríklad s „Programom na podporu exportu“ alebo s „Dlhodobou koncepciou zahranično – obchodnej politiky.“ Vyplýva to z návrhu rozpočtu Eximbanky na rok 1998, ktorý vychádzal zo zásad hospodárenia s majetkom a zdrojmi financovania s ohľadom na efektívne zabezpečenie funkčnosti banky a špecifiká jej činnosti v tomto roku. Eximbanka pritom nemá pre tento rok pridelené zdroje zo štátneho rozpočtu (takzvané zverené zdroje). Svoju hlavnú činnosť bude teda vykonávať len v obmedzenej miere.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS