ČLÁNOK
Export do ČR
20. januára 1998

VSŽ, a.s., Košice exportovali v minulom roku do Českej republiky takmer 245 000 ton za tepla valcovaného materiálu, 150 000 ton za studena valcovaného materiálu a viac ako 96 000 ton povrchovo upraveného materiálu (pozinkovaného a pocínovaného plechu a dynamoplechov). Spoločnosť exportuje do krajiny našich západných susedov predovšetkým ploché valcované výrobky. Podiel exportu plochých valcovaných výrobkov do ČR na ich celkovej produkcii vo VSŽ predstavuje 16 percent. Agentúru SITA o tom informoval hovorca VSŽ Jozef Marko. „Pre VSŽ je teritórium Českej republiky strategické z hľadiska predaja našich výrokov, pričom predaj do ČR je kontrahovaný v DEM. Vzhľadom na to, že podiel príjmov VSŽ, a. s., v českých korunách na celkových príjmov je zanedbateľný, pohyb kurzu SKK/CZK neovplyvňuje výsledky spoločnosti,“ zdôraznil Marko. VSŽ Košice dosiahli za deväť mesiacov minulého roka čistý zisk takmer 570 mil. Sk. Oproti rovnakému obdobiu roka 1996 to však predstavuje pokles o viac ako 370 mil. Sk. Základné imanie VSŽ Košice predstavovalo k 30. septembru 1997 hodnotu približne 16,45 mld. Sk. K rovnakému dátumu disponovala akciová spoločnosť celkovými aktívami vo výške 58,7 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS