ČLÁNOK
Existujúci systém je rizikom pre celú generáciu
22. októbra 2001

Súčasný dôchodkový systém založený na priebežnom financovaní, teda skupina ekonomicky aktívnych občanov financuje ekonomicky pasívnych dôchodcov. Nie je v ňom založený proncíp odmeny za vlastné úsilie, ale závisí na schopnosti vlády zdaniť budúce generácie aktívne pracujúcich. Povedal to Martin Thomay z Nadácie F. A. Hayeka počas Liberálneho víkedu v Senci.

Existujúci systém dôchodkového zabezpečenia stavia proti sebe dve skupiny ľudí, jedna má záujem na raste výšky dávok a druhá sa snaží o tom, aby platila čo najmenšie dane.

Vďaka existujúcemu dôchodkovému systému je možné ovplyvňovanie rôznych skupín voličov. Zodpovednosť za vlastný dôchodok je značne odsunutá na nesprávne miesto, tvrdí Thornay. Okrem iného tento systém vedie k socializácii vlastníctva a porušovaniu prirodzeného práva človeka na majetok vo viere, že spoločné vlastníctvo je efektívnejšie jako súkromné.

Systém založený na priebežnom financovaní má v sebe zakódovaný princíp daňového výdavku a človek nemá nárok na už zaplatené príspevky a sociálne zabezpečenie nie je žiadnou formou vynútiteľného kontraktu.

Súčasný dôchodkový systém má v sebe aj veľa ekonomických riyík. Thornay si myslí, že brzdí efektivitu, prejedá finančné zdroje, nevytvára rezervy a nie je prínosným pre skupiny obyvateľstva s nízkymi príjmami. Okrem iného tento systém zasahuje do slobodnej výmeny a zasahuje do bohatstva jednotlivcov, rozkladá cenový systém, zle alokuje finančné zdroje. Priebežne financovaný dôchodkový systém vedie k nestabilite verejných financií, zadĺženiu, vyššiemu daňovému zaťaženiu v budúcnosti. Tieto riziká a nedostatky sa prenášanujú na jednu celú generáciu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS