ČLÁNOK
Eximbanka zvýšila vlani podporu exportu na 23,4 mld. Sk
11. februára 2001

Eximbanka v minulom roku podporila prostredníctvom svojich bankových a poisťovacích činností export v celkovom objeme 23,391 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 3 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informoval guvernér Eximbanky Ľudomír Šlahor. Bilančná suma Eximbanky ku koncu minulého roka predstavovala 6,48 mld. Sk.

Pokles úrokových sadzieb na medzibankovom trhu v minulom roku ovplyvnil výnosy Eximbanky z bankových činností. To spôsobilo, že úroková marža medzi výnosmi a nákladmi sa zúžila. Eximbanke sa v minulom roku podarilo znížiť celkový objem nákladov o viac ako 15 %, keď ich úroveň v roku 2000 dosiahla 411,2 mil. Sk. Konečný hospodársky výsledok bude podľa slov Ľ. Šlahora známy až po ukončení auditu, zrejme koncom marca tohto roka.

Kľúčovým produktom v minulom roku boli refinančné úvery, ktoré Eximbanka poskytla exportérom v spolupráci s komerčnými bankami, uviedol Ľ. Šlahor. Ako ďalej dodal, „dôvodom spolupráce s komerčnými bankami bolo zníženie vlastných rizík“. Eximbanka v roku 2000 spolupracovala prakticky so všetkými komerčnými bankami v SR. V minulom roku rozbehla eskont zmeniek, ktorý spolu s odkupom pohľadávok bol určený hlavne malým a stredným podnikateľom. Z odvetvového hľadiska bola jej činnosť zameraná hlavne na podporu exportu produktov strojárskeho, papierenského a chemického priemyslu.

Obchodný plán Eximbanky na tento rok je orientovaný na podporu exportu produktov s vyššou pridanou hodnotou. Budúca orientácia a pozícia Eximbanky by sa mala podľa Ľ. Šlahora prispôsobiť štandardu krajín EÚ. Eximbanka by sa mala stať agentom štátu podporujúcim projekty, ktoré sú v priamom štátnom záujme. „Činnosť Eximbanky by sa mala v budúcom období presmerovať od súčasných prevažne krátkodobých projektov aj k dlhodobejším kontraktom zaoberajúcim sa vývozom kompletných investičných celkov,“ dodal Ľ. Šlahor.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS