ČLÁNOK
Eximbanka zvýši úverovanie vývozu o štvrtinu
3. decembra 1999

Celkovo sa objem exportných úverov v budúcom roku zvýši o 25 % na 3,2 mld. Sk. Hodnota vývozu podporeného bankovými operáciami Eximbanky má v budúcom roku dosiahnuť 11,5 mld. Sk. Podporné prostriedky bude Eximbanka prednostne orientovať na výrobky s vyššou pridanou hodnotou. Uvádza sa to v návrhu rozpočtu Eximbanky SR na rok 2000, ktorý v stredu prerokovali poslanci Výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu.
Hodnota poisťovacích služieb v budúcom roku má dosiahnuť takmer 5,8 mld. Sk, z toho 3,8 mld. Sk je určených na krytie krátkodobého komerčného a kombinovaného rizika. Eximbanka SR plánuje v budúcom roku dosiahnuť zisk 131,778 mil. Sk aj vďaka úsporným opatreniam, ako je napríklad zníženie personálnych nákladov medziročne o 9 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS