ČLÁNOK
Eximbanka začala rokovania o možnostiach získania úverov
11. novembra 1999

„Črtá sa nám možnosť získania peňažných prostriedkov od japonskej exportnej banky, ktorá poskytuje aj úvery neviazané na podporu japonského exportu. Začali sme rokovania aj s ďalšími nemeckými, francúzskymi a švajčiarskymi komerčnými bankami,“ povedal v rozhovore pre tlačovú agentúru SITA guvernér Eximbanky Ľudomír Šlahor.
„Nechceme sa teraz v tomto, na požičiavanie zdrojov, pre Slovensko nepriaznivom čase púšťať do zložitých projektov. Verím však, že sa v decembri zo SR začnú rozhovory o vstupe do Európskej únie a to bude pre nás veľmi pozitívny signál. Náš zámer preto chceme uskutočniť až v druhom kvartáli roku 2000,“ povedal. Podľa jeho slov by banka mohla získať úver aj teraz, otázne by však bolo, koľko by tieto zdroje banku stáli. „Získať lacnejší úver by nám pomohlo aj prevzatie záruk zo strany EBOR. Slovenská vláda totiž podľa zákona ručí za záruky Eximbanky len do výšky uvedenej každoročne v štátnom rozpočte. A to je ďalšie riziko pre potenciálnych záujemcov,“ skonštatoval.
Náklady Eximbanky dosiahli za prvých 9 mesiacov tohto roka 163 mil. Sk. Predstavuje to 37 % celoročného plánu. Pri výnosoch 445 mil. Sk (78,4 % ročného plánu), dosiahla banka zisk pred zdanením na úrovni 282 mil. Sk. Bilančná suma k ultimu septembra predstavovala 5,4 mld. Sk. „Podľa predpokladov ministerstva hospodárstva by za celý tento rok malo Slovensko vyviesť produkciu v objeme 400 mld. Sk. My by sme mali záujem podporiť 5 % z celkového tohto vývozu,“ uviedol Ľ. Šlahor. Celková bilančná hodnota banky má v roku 1999 podľa návrhu rozpočtu dosiahnuť 5,4 mld. Sk. Hospodársky výsledok pred zdanením je rozpočtovaný vo výške 239,2 mil. Sk (po zdanení 103, 4 mil. Sk) pri celkových nákladoch 442, 3 mil. Sk a celkových výnosoch 567,5 mil. Sk.
V novele zákona o Exportno-importnej banke SR, ktorá momentálne prechádza mimorezortným pripomienkovacím konaním, by sa mal zrušiť paragraf, podľa ktorého slovenskí dovozcovia a vývozcovia museli banke odvádzať 0,05 % z hodnoty dovážaného a vyvážaného tovaru. „Navrhli sme zrušiť tieto poplatky, aj vzhľadom ku skutočnosti, že niektorí malí a strední podnikatelia museli platiť smiešne sumy, napríklad 100 až 500 Sk. Súvisiaca administratíva ich pritom neprimerane zaťažovala,“ uviedol na margo novely Ľ. Šlahor. Ako dodal, banka by po schválení tohto zámeru ročne stratila príjmy vo výške 180 až 200 mil. Sk. „V budúcom roku však máme zo štátneho rozpočtu prisľúbenú dotáciu vo výške 500 mil. Sk a uchádzame sa aj o cudzie zdroje zo zahraničia,“ dodal.
Novela zákona bude znamenať aj novú štruktúru vedenia banky. Novela navrhuje zrušiť radu riaditeľov. Zostane guvernér, viceguvernéri, rada banky a dozorná rada. Členmi rady banky budú guvernér, viceguvernéri a externí členovia menovaní vládou SR, čím sa celkovo dosiahne zníženie počtu členov rady banky. V dozornej rade sú zastúpené jednotlivé ministerstvá, najmä Ministerstvo financií. „Podľa môjho názoru tu absentuje silnejšie zástúpenie Ministerstva hospodárstva respektíve ostatných ministerstiev“ dodal. Celkovo by sa novelou malo dosiahnuť efektívnejšie a pružnejšie rozhodovanie banky.
Eximbanka je štátnym subjektom, ktorý vznikol v roku 1997. Úlohou Eximbanky je podpora slovenského exportu a posilnenie konkurencieschopnosti našich exportérov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 6. 2022

USD 1,052 0,003
CZK 24,731 0,019
GBP 0,858 0,000
HUF 401,340 1,740
CAD 1,366 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS