ČLÁNOK
Eximbanka v minulom roku podporila 5,9 % celkového exportu
21. februára 2002

Podľa predbežných výsledkov pred vykonaním auditu Eximbanka SR v roku 2001 podporila slovenský export v objeme 33,1 mld. Sk, čo predstavuje 5,9 % celkového objemu exportu v minulom roku. V porovnaní s rokom 2000 to predstavuje vyše 40-percentný nárast. Podľa predstaviteľov banky uplynulý rok bol najúspešnejší od vzniku inštitúcie.

Eximbanka hospodárila v minulom roku s predbežným ziskom 223 mil. Sk pri celkových nákladoch na úrovni 279,8 mil. Sk a výnosoch v objeme 503,2 mil. Sk. V roku 2000 dosiahla zisk 275 mil. Sk.

Eximbanka SR je štátnou finančnou inštitúciou, ktorej cieľom je podpora slovenského exportu. Na slovenskom bankovom trhu pôsobí od leta 1997. Jej štartovací kapitál predstavoval 2,3 mld. Sk, v roku 1998 ani v roku 1999 nedostala banka od štátu žiadne dotácie. V roku 2000 čerpala zo štátneho rozpočtu formou dotácií 500 mil. Sk. Bilančná suma Eximbanky bola ku koncu decembra 2001 na úrovni 7,27 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS