ČLÁNOK
Eximbanka SR sa uchádza o zdroje od Japonskej eximbanky
27. septembra 1999

Ako informovala hovorkyňa Eximbanky Katarína Kocurová, rokovania o konkrétnych podmienkach prípadného poskytnutia zdrojov sa pravdepodobne uskutočnia už koncom októbra tohto roku.
Guvernér rokoval aj s Wolfgangom Walterom, členom predstavenstva Deutsche Bank AG vo Frankfurte, ktorého informoval o ekonomickej situácii Slovenska a o možnostiach masívnejšieho vstupu nemeckého kapitálu na slovenský finančný trh aj formou participácie na projektoch bankového sektora. V rámci svojej návštevy Nemecka diskutoval tiež s Joachimom Rindtom, riaditeľom bankovej divízie pre strednú a východnú Európu Commerzbank AG diskutoval o možnostiach rozvoja vzájomných obchodných vzťahov v súčinnosti s rozvojom bankového sektora.
Šéf slovenskej Eximbanky v Hamburgu vo štvrtok rokoval s členmi vedenia úverovej poisťovne Hermes, s ktorými rokoval o spolupráci obidvoch inštitúcií. „Hermes bola založená v roku 1916 a jej skúsenosti by mohli významnou mierou pomôcť Eximbanke SR. Preto guvernér Eximbanky SR privítal ponuku vedenia Hermes prispieť k ďalšiemu vzdelávaniu pracovníkov Eximbanky SR,“ uviedla K. Kocurová.
Banka chce v tomto roku podporiť 6 % celkového exportu Slovenska, zatiaľ čo v minulom roku podporila 2 % vývozu krajiny. Eximbanka sa na podpore exportérov podieľa prostredníctvom poisťovania rizík, refinancovania exportu a poskytovaním záruk pre odberateľov slovenských produktov. Celková bilančná hodnota banky má v roku 1999 podľa návrhu rozpočtu dosiahnuť 5,1 mld. Sk. Hospodársky výsledok pred zdanením je rozpočtovaný vo výške 239,2 mil. Sk (po zdanení 103, 4 mil. Sk) pri celkových nákladoch 442, 3 mil. Sk a celkových výnosoch 567,5 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS