ČLÁNOK
Eximbanka sa bude musieť na budúci rok spoliehať viac na seba
16. novembra 2000

Vláda schválila budúcoročný rozpočet Exportno-importnej banky SR. Podľa viceguvernéra Eximbanky Michala Borguľu sa bude musieť banka na budúci rok vzhľadom na schválený rozpočet viac spoliehať na vnútornú reštrukturalizáciu. „Na krytie rizík poistných udalostí použijeme o 40 % menej prostriedkov, ušetrené prostriedky následne využijeme na proexportné úverové aktivity,“ informoval.

V prípade potreby chce na základe jeho slov Eximbanka navŕšiť svoj rozpočet o zahraničné zdroje a prostriedky z privatizácie. Vláda však s touto alternatívou nesúhlasí, a tak banka nemôže rátať so štátnymi zárukami na získanie plánovanej 1 mld. Sk cudzích zdrojov.

Otázku opodstatnenosti Eximbanky otvoril začiatkom týždňa vicepremiér vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš, podľa ktorého táto inštitúcia vzhľadom na svoju veľkosť podporuje len malú časť slovenského exportu. Guvernér banky Ľudomír Šlahor považuje jej úlohu, napríklad v porovnaní s českou proexportnou bankou, za primeranú.

Eximbanka SR podporila za deväť mesiacov svojimi poisťovacími a bankovými aktivitami vývoz za 19 mld. Sk, čo predstavuje približne 4,8 % celkového vývozu SR. Aktuálna výška jej poistných fondov pritom predstavuje 1,3 mld. Sk a fondy na podporu bankových činností, čiže poskytovanie refinančných úverov disponujú 3 mld. Sk. Podľa guvernéra chce Eximbanka do konca tohto roka podporiť export v celkovej hodnote 25 mld. Sk, v budúcom roku ráta s hodnotou okolo 22 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS