ČLÁNOK
Eximbanka by mala podporiť export vo výške 2,725 mld. eur
23. septembra 2013

Exportno-importná banka (Eximbanka) by mala v budúcom roku podporiť prostredníctvom svojich aktivít slovenský export v celkovej výške 2,725 mld. eur. Oproti očakávanej skutočnosti za rok 2013 by mala byť podpora exportu vyššia o 5,2 %. Ako ďalej banka uvádza v návrhu budúcoročného rozpočtu, nárast je výsledkom pokračujúceho zvyšovania angažovanosti z obchodných činností spoločnosti a odráža snahu o zachovanie medziročného rastu celkového objemu podporeného exportu Eximbankou porovnateľného s úrovňou v predchádzajúcich rokoch.

  V návrhu rozpočtu na rok 2014 Eximbanka plánuje prostredníctvom úverových a záručných aktivít podporiť export slovenských podnikateľských subjektov v celkovom objeme 1,610 mld. eur, čo je o 9,5 % viac v porovnaní s očakávanou skutočnosťou za rok 2013. Uvedený medziročný nárast predpokladá nárast podpory exportu najmä pri priamych úveroch klientom. V oblasti poisťovacích činností chce banka podporiť export v objeme 1,115 mld. eur, čo je o 0,4 % menej oproti očakávaniam za tento rok.

V oblasti výnosov a nákladov bude hlavnou úlohou Eximbanky v budúcom roku zvyšovanie čistých výnosov z obchodných činností a zároveň optimalizácia prevádzkových nákladov. Banka počíta s prevádzkovým ziskom pred opravnými položkami a rezervami v sume 3,03 mil. eur, čo oproti tohtoročným očakávaniam predstavuje nárast o 3,8 mil. eur. Banka počíta s rastom stavu opravných položiek a rezerv o 1,73 mil. eur. Zisk po zdanení za rok 2014 by mal byť podľa odhadov na úrovni 1,31 mil. eur, čo znamená nárast oproti očakávanej skutočnosti za rok 2013 o 144,2 %.

Návrh rozpočtu Eximbanky na rok 2014 vychádza podľa jej vyjadrení z predpokladu postupného zvyšovania obchodných aktivít s dôrazom na zlepšenie vlastného hospodárenia, ktoré i v súčasnosti výrazne ovplyvňujú dôsledky finančnej a hospodárskej krízy. Tie mali dopad podľa banky aj na zhoršenie úverového portfólia a zvýšenie nákladov na tvorbu opravných položiek k znehodnoteným pohľadávkam na úvery, resp. zvýšenie nákladov na poistné plnenia najmä z poistenia neobchodovateľných rizík. Priaznivé makroekonomické prognózy u najdôležitejších obchodných partnerov Eximbanky v druhom polroku 2013 vytvárajú podľa banky zlepšujúce sa podmienky pre postupný nárast vývozných aktivít klientov v budúcom roku.

Exportno – importnú banku zriadili zákonom z roku 1997. Poslaním Eximbanky je podpora slovenského exportu prostredníctvom bankových a poisťovacích aktivít. Jej úlohou je zlepšiť hospodársku výmenu Slovenskej republiky so zahraničím a zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských výrobcov na zahraničných trhoch.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 7. 2024

USD 1,089 0,000
CZK 25,231 0,030
GBP 0,842 0,001
HUF 389,730 1,170
CAD 1,497 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS