ČLÁNOK
Eximbanka by chcela rozšíriť spoluprácu s EIB
21. septembra 2000

Viceprezident Európskej investičnej banky (EIB) Wolfgang Roth sa stretol v priestoroch Eximbanky SR s jej guvernérom Ľudomírom Šlahorom. Guvernér informoval viceprezidenta EIB o výsledkoch Eximbanky a ďalších zámeroch v oblasti podpory exportu. Predmetom rokovania boli aj možnosti vzájomnej spolupráce oboch finančných inštitúcií najmä v oblasti získavania cudzích zdrojov a záruk zo strany EIB. Tlačovú agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Eximbanky SR Katarína Kocurová.

Ako pre SITA uviedla odborná asistentka guvernéra Eximbanky Katarína Kopernická, z rozhovoru vyplynulo, že v súčasnosti, keď prebieha diskusia o tvorbe nového zákona o podpore exportu, ktorý by mal dávať právny rámec aj pre činnosť Eximbanky SR, by bolo vhodné rozšíriť a upraviť okruh činností, ktoré Eximbanka môže robiť, aj o podporovanie stredno a dlhodobých investičných projektov pre malých a stredných podnikateľov.

„Práve na tieto projekty by nám mohla EIB poskytnúť zdroje v rámci svojich podporných programov a naša pomoc by nadobudla širší rozmer,“ dodala K. Kopernická.

EIB ako banková inštitúcia poskytuje z vlastných aj cudzích zdrojov úvery na rozvojové a investičné projekty najmä v krajinách Európskej únie ako aj v kandidujúcich krajinách vo forme predvstupovej pomoci. V minulom roku poskytla týmto krajinám celkovo prostriedky v objeme 2,37 mld. EUR, z čoho 2,17 mld. EUR pripadalo na krajiny strednej a východnej Európy.

Najvýznamnejšími projektmi, na financovaní ktorých sa EIB na Slovensku zúčastňuje, je modernizácia železničnej siete. Za týmto účelom poskytla EIB Železniciam SR úver vo výške 200 mil. EUR, z ktorého železnice vyčerpali už 140 mil. EUR. Prvú tranžu v objeme 120 mil. EUR železnice dostali v roku 1999 a 20 mil. EUR z druhej tranže v prvej polovici tohto roka. Uvoľnenie poslednej tranže úveru sa očakáva na jeseň tohto roka. EIB sa minulý rok zúčastnila aj financovania výstavby závodu na produkciu automobilov Volkswagen v Bratislave v hodnote 40 mil. EUR. Financovania rozvoja malých a stredných podnikov sa EIB na Slovensku zúčastňuje prostredníctvom HypoVereinsbank. V minulom roku na tento účel HypoVereinsbak poskytla 30 mil. EUR. Zo starších projektov možno spomenúť a.s. Paroplynový cyklus Bratislava ako aj úver pre a.s. Globtel z roku 1997 na rozvoj mobilnej siete a pre Slovenské telekomunikácie, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS