ČLÁNOK
Eurozóna vďaka predaju licencií UMTS s rozpočtovým prebytkom
14. marca 2001

Jedenásť členských štátov eurozóny (bez Grécka) zaznamenalo v uplynulom roku rozpočtový prebytok vo výške 0,3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Dosiahnutý prebytok je však výsledkom predaja licencií tretej generácie mobilnej komunikácie UMTS. Podľa štatistického úradu Európskej únie (EÚ) Eurostatu by tieto krajiny bez príjmov z predaja licencií UMTS zaznamenali schodok vo výške 0,8 % HDP. Príjmy z predaja licencií tak predstavovali 1,1 % HDP eurozóny. V roku 1999 dosiahli členské krajiny eurozóny rozpočtový deficit vo výške 1,2 % HDP.

Celá Európska únia zaznamenala v uplynulom roku rozpočtový prebytok vo výške 1,2 % HDP, kým v roku 1999 to bol ešte deficit vo výške 0,6 % HDP. Bez predaja licencií UMTS by členské krajiny EÚ dosiahli schodok vo výške 0,1 %.

Najvyššie príjmy z predaja licencií UMTS zaznamenal Eurostat v Nemecku (2,5 % HDP) a Veľkej Británii (2,4 % HDP). Príjmy z predaja licencií UMTS dosiahli v Taliansku 1,2 % HDP, v Holandsku 0,7 % HDP, v Rakúsku 0,4 % HDP, Portugalsku 0,3 % HDP a v Španielsku 0,1 % HDP. Vo Fínsku a Švédsku sa licencie UMTS udeľovali zadarmo. V ostatných krajinách sa do konca uplynulého roka licencie UMTS nerozdeľovali. Rozpočtový prebytok zaznamenal Eurostat v Belgicku, Dánsku, Nemecku, Írsku, Luxemburgu. Holandsko, Fínsko ako aj Švédsko a Veľká Británia zaznamenali vyrovnaný rozpočet.

V uplynulom roku poklesol aj štátny dlh členských krajín eurozóny v medziročnom porovnaní na 69,7 % HDP, kým rok predtým to bolo 72 % HDP. Miera zadlženosti EÚ poklesla v uplynulom roku zo 68 % HDP na 64,2 % HDP. Miera zadlženosti Talianska, Belgicka a Grécka je stále vyššia ako 100 % HDP.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS