ČLÁNOK
EuroTel zaznamenal 81,7 percentný nárast zákazníkov
16. mája 2002

Spoločnosť EuroTel Bratislava, a. s. oznámila, že ukončila prvý štvrťrok 2002 s 1 018 733 aktívnymi zákazníkmi, čo predstavuje 81,7 percentný nárast v porovnaní s počtom 560 532 aktívnych zákazníkov k 31. marcu 2001. Čistý prírastok aktívnych zákazníkov za prvý štvrťrok 2002 bol 76 118, čo je 12,6 percentný nárast oproti čistému prírastku 67 500 aktívnych zákazníkov v rovnakom období minulého roka.

EuroTel tiež oznámil, že zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA) v prvom štvrťroku 2002 dosiahol výšku 592,3 mil. Sk, čo je pokles o 15,1 % oproti 697,2 mil. Sk v rovnakom období roka 2001. Marža na úrovni EBITDA dosiahla v prvom štvrťroku 2002 28,4 % v porovnaní s 39,6 % v rovnakom období roka 2001 ako dôsledok významného rastu zákazníkov v segmente štandardných programov služieb.

Podľa nového generálneho riaditeľa spoločnosti EuroTel, Roberta Chvátala, bude spoločnosť pokračovať v reštrukturalizácii portfólia svojich produktov, s ktorou začal v závere roka 2001 a ubezpečuje svojich súčasných aj budúcich zákazníkov, že v roku 2002 dostanú od EuroTelu naozaj „viac.“ V prvom štvrťroku 2002 priniesol EuroTel významné technické zlepšenia v segmente dátových služieb zavedením služby High Speed Data (HSCSD), ktorá umožňuje vysoko-rýchlostný prenos dát.

Ivan Bošňák, finančný riaditeľ spoločnosti EuroTel Bratislava, a. s., dodáva: „Máme za sebou zaujímavý štvrťrok zameraný na získavanie nových a udržanie súčasných zákazníkov v segmente štandardných programov služieb. Naša snaha bola úspešná, keďže sa nám podarilo významne zvýšiť počet aktívnych zákazníkov v tomto segmente v porovnaní s predchádzajúcimi štvrťrokmi a vytvoriť tak počet aktívnych zákazníkov s potenciálom rastu budúcich výnosov. Tieto marketingové aktivity ovplyvnili našu celkovú maržu, ale marža z predaja mobilných služieb ostala relatívne stabilná.“


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS