ČLÁNOK
EuroTel dosiahol vlani zisk EBITDA 2,6 mld. Sk
14. februára 2002

Spoločnosť EuroTel Bratislava, a.s., dosiahla v roku 2001 zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA) 2, 612 mld. Sk. V porovnaní s rokom 2000, keď tento ukazovateľ dosiahol 2,119 mld. Sk to predstavuje nárast o 23,2 %. Informoval o tom EuroTel.

Pokles zaznamenala marža na úrovni EBITDA z hodnoty 35,3 % zaznamenanej v roku 2000 na úroveň 32,7 % v roku 2001. Podľa EuroTelu za týmto poklesom stojí fakt, že spoločnosť zaznamenala významný rast zákazníkov v silne konkurečnom prostredí, ktoré je veľmi citlivé na cenovú úroveň služieb. Výnosy spoločnosti za rok 2001 vzrástli o 33,1 % na 8,0 mld. Sk. Pozitívny čistý cash flow vlani predstavoval 356 mil. Sk po dosiahnutí pozitívneho čistého cash flow 937 mil. Sk v roku 2000. „Teší nás, že na trhu, kde sa počet aktívnych zákazníkov za posledných 12 mesiacov takmer zdvojnásobil, bol EuroTel schopný dosiahnuť finančné výsledky v súlade s plánom. Rok 2001 bol prvým rokom od zavedenia GSM pred piatimi rokmi, keď EuroTel dosiahol čistý zisk,“ komentoval dosiahnuté výsledky EuroTelu Ivan Bošňák, poverený riadením finančnej divízie spoločnosti.

Mobilný operátor EuroTel ukončil rok 2001 s 942 615 aktívnymi zákazníkmi, čo predstavuje 91-percentný nárast v porovnaní s počtom aktívnych zákazníkov k 31. decembru 2000. Čistý prírastok aktívnych zákazníkov za štvrtý štvrťrok 2001 bol 138 977, čo je 61-percentný nárast oproti čistému prírastku 86 411 zákazníkov v rovnakom období predošlého roku.

Rok 2001 spoločnosť začala so 44,4-percentným podielom na celkovom počte aktívnych zákazníkov. Počas roka EuroTel získal 43,3-percentný podiel na čistom prírastku aktívnych zákazníkov a rok 2001 firma skončila so 43,9-percentným podielom na celkovom počte aktívnych zákazníkov. „EuroTel zrevidoval svoju stratégiu v roku 2001 a začiatkom roka 2002 prišiel na trh s množstvom inovácií v segmente štandardných programov služieb. Služby poskytované v tomto segmente ostávajú naďalej hlavným zdrojom našich výnosov, zatiaľ čo starostlivosť o segment predplatených kariet je pre EuroTel dôležitá v snahe zvýšiť celkový počet zákazníkov,“ povedal generálny riaditeľ EuroTelu Jozef Barta.

EuroTel Bratislava, a.s., vlastnia 51-percentným podielom Slovenské telekomunikácie, a.s. Zvyšných 49 % vlastní spoločnosť Atlantic West B.V., spoločný podnik dcérskych spoločností Verizon Communications a AT&T Corp.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS