ČLÁNOK
EuroTel a firma Easy vedú spor o doménu easy.sk
2. apríla 2001

Spoločnosť EuroTel Bratislava, a.s. odmieta obvinenia zo strany spoločnosti Easy, s.r.o., podľa ktorých EuroTel vydiera túto malú spoločnosť kvôli internetovej doméne www.easy.sk. Reklamná agentúra Easy totiž nedávno obvinila EuroTel z pokusu o vydieranie, pretože EuroTel mal údajne záujem získať doménu easy.sk pre svoju značku predplatených kariet. Pred novinármi to uviedol vedúci marketingu spoločnosti EuroTel Karol Gogolák.

„Predstavitelia spoločnosti EuroTel nám oznámili, že ak doménu easy.sk neprenajmeme, nájdu si iný milý spôsob, ako nás k tomu donútiť. Keby sme nechceli súhlasiť, mali by pre nás iný druh riešenia – prinútia nás vzdať sa nášho mena prostredníctvom súdov. Keďže v tejto krajine je všetko možné, nepochybujem, že s veľkými peniazmi a ekonomickým vplyvom v takmer všetkých médiách by sme náš spor prehrali,“ uvádza sa doslova vo vyhlásení spoločnosti Easy, ktorá sa na spomínanej stránke nachádza.

Spoločnosť Easy podľa slov K. Gogoláka ešte v minulom roku ponúkla EuroTelu predaj doménu easy.sk. EuroTel následne prejavil záujem o rokovania, v ktorých bol ochotný zaplatiť za doménu maximálne 150 tis. Sk, čo však spoločnosť Easy odmietla, pretože túto sumu považovala za nízku. „Pre EuroTel je táto doména okrajovou záležitosťou a väčšiu hodnotu ako 150 tis. Sk pre nás nemá,“ tvrdí generálny riaditeľ EuroTelu Jozef Barta, podľa ktorého EuroTel v blízkej budúcnosti ani neplánuje spustiť osobitnú stránku pre zákazníkov Easy tak, ako konkurenčná spoločnosť Globtel. Tá prevádzkuje pre svoje predplatné karty Prima stránku www.primakamosi.sk. Na ďalšom stretnutí, ktoré opäť iniciovala spoločnosť Easy, EuroTel ponúkol podľa slov K. Gogoláka firme Easy spoluprácu v troch alternatívach. Prvou malo byť prelinkovanie stránky www.easy.sk na stránky spoločnosti EuroTel, druhou umiestnenie prezentácie firmy EuroTel na stránku www.easy.sk a treťou alternatívou umiestnenie reklamného pútača EuroTelu. Firma Easy však neprejavila záujem ani o takúto formu spolupráce.

EuroTel si dal zaregistrovať ochrannú známku Easy pre svoje predplatné karty v roku 1999. Spomínaná reklamná agentúra, ktorá vznikla v roku 1996, má naopak zaregistrovaný obchodný názov Easy. Po registrácii značky Easy ako ochrannej známky EuroTelu na Úrade priemyselného vlastníctva plynula zákonná trojmesačná ochranná lehota, počas ktorej mal ktokoľvek možnosť podať námietku voči registrácii. Podľa K. Gogoláka právoplatnú námietku mohla podať jedine spoločnosť, ktorá má značku Easy zaregistrovanú pre seba a má rovnaký predmet činnosti ako EuroTel, čiže poskytovanie telekomunikačných služieb. Značku Easy mala v čase jej registrácie v prospech EuroTelu zaregistrovanú napríklad aj Priemyselná banka pre svoje platobné karty Easy. „Ak tvrdia, že EuroTel ich vydiera, skôr či neskôr ich čaká žaloba,“ uviedol J. Barta na otázku, aké ďalšie kroky mieni EuroTel v súvislosti s týmto prípadom podniknúť. O zámeroch firmy Easy zarobiť na predaji domény svedčí podľa K. Gogoláka i to, že v čase, keď EuroTel zaviedol značku Easy, stránka www.easy.sk ešte vôbec nefungovala. Problémom slovenskej legislatívy je, že nepozná pojem vlastníctvo internetovej domény. Doménu preto nemožno ani predávať, ale len preregistrovať.

Značka Easy má pre EuroTel strategický význam, keďže spoločnosť sa profiluje ako operátor orientovaný výrazne na predplatné karty. V závere minulého roka mal EuroTel celkovo 493 032 aktívnych zákazníkov Z tohto počtu 293 442, čo zodpovedá takmer 60 %, predstavovali Easy zákazníci.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 8. 2021

USD 1,189 0,000
CZK 25,476 0,025
GBP 0,856 0,004
HUF 356,010 1,190
CAD 1,482 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS