ČLÁNOK
Eurostat notifikoval vlaňajší deficit na úrovni 4,5 % HDP
27. októbra 2013

Deficit verejných financií za minulý rok dosiahol 4,5 % hrubého domáceho produktu. Vyplýva to z jesennej notifikácie Eurostatu. Oproti jarnej notifikácii tak štatistici deficit Slovenska navýšili o 0,2 percentuálneho bodu. Úroveň verejného dlhu tak podľa aktuálnych údajov v roku 2012 dosiahla 52,4 %, čo znamená rovnako mierne navýšenie o 0,3 percentuálneho bodu.

  „V porovnaní s údajmi predloženými Eurostatu na jar 2013 došlo hlavne k revízii výšky akruálnych daní s negatívnym vplyvom na deficit sektora verejnej správy, ako aj k reklasifikácii niektorých vkladov do základného imania na kapitálový transfer,“ konštatuje v správe Štatistický úrad SR s tým, že pri výpočte deficitu a dlhu za rok 2012 vychádzal z najaktuálnejších dostupných údajov za subjekty klasifikované v sektore verejnej správy a odporúčaní Eurostatu.

Po rokoch vysokých schodkov nad hranicou maastrichtského kritéria by sa mal deficit verejných financií podľa vyjadrení predstaviteľov rezortu financií dostať v tomto roku pod úroveň 3 % hrubého domáceho produktu. Najvyššie schodky za posledné obdobie Slovensko vykázalo v krízových rokoch 2009 a 2010 kedy dosiahli 8 %, resp. 7,7 %. V roku 2011 podľa aktuálnej notifikácie štatistikov schodok klesol na 5,1 % a vlani na spomínaných 4,5 %.

V tomto roku by podľa rezortu financií mohol schodok klesnúť tesne pod 3 % výkonu ekonomiky a v rozpočte na rok 2014 vláda počíta s jeho ďalším miernym znížením na 2,8 % hrubého domáceho produktu. V ďalších rokoch sa predpokladá postupné znižovanie schodku na 2,57 % hrubého domáceho produktu v roku 2015 a 1,5 % o rok neskôr. Tento rok pritom rezort financií očakáva schodok na úrovni 2,98 % výkonu ekonomiky.

Napriek postupnému skresávaniu deficitného hospodárenia verejnej správy by však mal hrubý dlh verejnej správy naďalej stúpať. V rozpočte verejnej správy na nasledujúce tri roky pritom rezort financií vychádzal ešte z vlaňajšieho dlhu na úrovni pôvodných 52,1 %. Na základe týchto východísk by mal dlh stúpnuť v tomto roku na 54,3 % hrubého domáceho produktu a kulminovať by mal v roku 2014 na úrovni 56,8 % výkonu ekonomiky.

Podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti by tento scenár znamenal, že v tomto roku by sa prekročila druhá hranica dlhovej brzdy na úrovni 53 %. Vláda by tak mala zrejme v apríli 2014 predložiť na rokovanie parlamentu návrh opatrení, ktorými navrhuje zabezpečiť zníženie dlhu a súčasne sa znížia platy členov vlády na úroveň v predchádzajúcom roku.

V roku 2014 by už mala byť prekročená aj ďalšia hranica na úrovni 55 %, čo by znamenalo okrem predchádzajúceho postupu aj povinnosť rezortu financií viazať 3 % výdavkov štátneho rozpočtu očistených o výdavky na obsluhu štátneho dlhu, prostriedky z eurofondov a spolufinancovanie k nim, odvody do rozpočtu Európskej únie, transfery Sociálnej poisťovni a výdavky na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami. Vláda zároveň nebude môcť predložiť návrh rozpočtu na rok 2016, ktorý by obsahoval medziročný nominálny rast výdavkov verejnej správy, okrem už uvedených oblastí. Rovnako začínajú platiť obmedzenia pre samosprávy a zrušenie možnosti poskytovať prostriedky z rezervy premiéra a vlády.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2022

USD 0,957 0,008
CZK 24,650 0,011
GBP 0,903 0,010
HUF 411,720 5,070
CAD 1,316 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS