ČLÁNOK
Európsku komisiu znepokojil zákon o obchodných reťazcoch
4. júla 2002

Európska komisia (EK) vyjadrila v Bruseli na zasadnutí Asociačného výboru Európskej únie (EÚ) a Slovenska znepokojenie nad prijatým zákonom o obchodných reťazcoch, ktorý je podľa nej v rozpore s pravidlami vnútorného trhu únie. „Neskrývam, že s týmto zákonom máme isté problémy, pretože je v rozpore s niektorými pravidlami vnútorného trhu, najmä pokiaľ ide o voľný pohyb tovaru a služieb,“ uviedol hlavný vyjednávač EK pre Slovensko Dirk Meganck.

Hoci sa oproti pôvodnému textu nedostala do zákona zmienka o tom, že až 70 % výrobkov musí mať v obchodných domoch slovenský pôvod, je ním komisia stále znepokojená. „Spomínané proporcionálne zastúpenie výrobkov slovenského pôvodu predstavuje neistotu pre výrobcov a dodávateľov, pretože nevedia, čo to znamená. Treba túto neistotu odstrániť,“ povedal Meganck.

EK ponúkla v tejto súvislosti Slovensku svojich expertov na preskúmanie možností, aby prijatý zákon neodporoval princípom voľného trhu, najmä slobodného pohybu tovaru a služieb, a aby zabezpečil istotu pre všetkých účastníkov trhu. Zdôraznila, že treba počkať na výsledky práce expertov a potom dať zákon do súladu s pravidlami EÚ.

Meganck vyslovil aj poľutovanie, že Národná rada SR napokon neschválila tzv. antidiskriminačný zákon a úplne ho vyradila z programu svojej schôdze. „Ľutujeme, že parlament o zákone nerozhodol, a dúfame, že to urýchlene urobí, lebo je to pozitívny prvok v príprave Slovenska na vstup. Dúfame, že v hodnotiacej správe sa o tom budeme môcť zmieniť už v pozitívnom zmysle,“ dodal Meganck.

Celkovo je však EK spokojná s tým, ako sa Slovensku darí prijímať potrebné právne normy súvisiace so vstupom do EÚ. Toto zasadanie asociačného výboru by malo byť posledným pred uzavretím rokovaní o vstupe, a preto sa venovalo hodnoteniu všetkých aspektov prístupového procesu a prípravy SR na členstvo v EÚ.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS