ČLÁNOK
Európske zdroje na obnovu slovenskej ekonomiky by podľa SOPK mali smerovať do štrukturálnych reforiem
16. septembra 2020

Peniaze, ktoré bude mať Slovensko k dispozícii z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, musí podľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) využiť nie na zakonzervovanie súčasného stavu, ale na štrukturálne zmeny. Komora volá po zadefinovaní jasného a čitateľného programu využitia disponibilných finančných prostriedkov a na jeho základe spracovať realizačné projekty.

„Program by mal mať jednoduchú štruktúru. Podľa mňa by 50 % disponibilných prostriedkov malo riešiť spoločenskú a finančnú stabilitu krajiny, t. j. mali by byť alokované do štrukturálnej prestavby ekonomiky Slovenska, vedy, výskumu a vzdelávania, 25 % prostriedkov by malo byť určených na likvidáciu starých dlhov v oblasti ekológie a regionálneho rozvoja a zostávajúcich 25 % by malo ísť do infraštrukturálnych projektov a rozvoja vidieka,“ uviedol predseda komory Peter Mihók.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS