ČLÁNOK
Európska únia pripravuje vlastnú internetovú doménu .eu
14. decembra 2000

Európska komisia schválila zámer na vytvorenie registračného úradu, ktorý bude zodpovedný za vytvorenie internetovej domény „.eu“ a jej uvedenie do praxe. Podľa komisára pre podnikanie a informačnú spoločnosť Erkki Liikanena nová doména poskytne európskym podnikateľom možnosť identifikácie európskych spoločností na internete, ako aj priestor na registrovanie nových mien. Tým by sa mal urýchliť rozvoj internetu a elektronického obchodu v Európe. Národné domény ako „.uk“ alebo „.fr“ však zostanú aj naďalej v platnosti.

Na základe prijatého zámeru sa má vytvoriť aj právna základňa pre nový úrad. Komisia tak bude napríklad zodpovedná za vytvorenie a uvedenie postupov pri špekulatívnych a nevhodných registráciách adries. Samotný úrad by mal zodpovedať za technickú špecifikáciu prevádzky registra a prevádzku domén druhej úrovne vrátane určenia spôsobu ich používania. Týka sa to napríklad domén ako „.press.eu“, „.lex.eu“, „.event.eu“ alebo „.project.eu“. Inštitúcie Európskej únie by mali na vlastné internetové adresy exkluzívne používať domény ako „.union.eu“.

Na zavedenie novej domény je ešte potrebné schválenie zámeru Európskym parlamentom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS