ČLÁNOK
Európska únia prehráva boj o najkonkurencieschopnejšiu ekonomiku sveta
14. januára 2003

Denník Financial Times informuje o dokumente Európskej komisie (EK), v ktorom Brusel varuje, že Európska únia (EÚ) prehráva boj, cieľom ktorého je urobiť do roku 2010 z EÚ najkonkurencieschopnejšiu ekonomiku na svete. Podľa dokumentu, ktorý denník získal, hlavnými príčinami sú pomalý hospodársky rast a nedostatok politickej vôle na uskutočnenie ekonomických reforiem.

Dokument je návrhom, ktorý načrtáva pozíciu komisie pred bruselským summitom únie v marci tohto roku. Okrem iného upozorňuje na riziko, že v budúcnosti budú v EÚ existovať dve skupiny krajín – do prvej budú patriť napríklad Švédsko a Dánsko, ktorým sa bude dariť lepšie ako štátom v druhej skupine – Grécku, Taliansku a Francúzsku. EK podľa denníka varuje, že rozdiely v ekonomickej výkonnosti sa ešte prehĺbia členstvom ďalších desiatich krajín prevažne z východnej Európy.

Bruselský summit sa zameria na spôsoby ako odštartovať ambiciózne ekonomické reformy, ktoré by mali viesť k tomu, aby sa EÚ stala do roku 2010 konkurencieschopnejšou ako Spojené štáty a Japonsko. Medzi stanovené ciele – známe ako Lisabonská stratégia – keďže bola prijatá na lisabonskom summite pred takmer dvoma rokmi – patrí plná zamestnanosť, podstatný nárast investícií do výskumu a výrazný rast produktivity.

Brusel nalieha na vlády členských krajín, aby v priebehu dvanástich mesiacov zaviedli reformy v oblasti pracovného, kapitálového trhu a trhu produktov. Varuje pritom, že v roku 2004 hrozí Európskej únii riziko paralyzovania inštitúcií kvôli voľbám do Európskeho parlamentu, ukončeniu mandátu súčasnej komisie a rozšíreniu. Komisia tiež kritizuje vlády za to, že počas súčasného ekonomického poklesu spomalili tempo reforiem, uzatvára svoj článok Financial Times.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS