ČLÁNOK
“ Európska únia po dvanástich rokoch zakázala „“otrávené tabletky““
11. júna 2001

Európsky parlament, Európska komisia a Rada ministrov Európskej únie oznámili, že existuje spoločná zhoda na zavedení spoločných pravidiel, ktoré definuje nepriateľské prebratie (shark takeover bid). Diskusia o tomto probléme trvala dvanásť rokov.

Nové pravidlá by mali odstrániť prekážky, ktoré bránili spájaniu, preberaniu a pohlcovaniu firiem. Jedným zo základných problémov, ktorý sa podarilo odstrániť je to ak spoločnosť na ochranu pre nepriateľským prebratím používa takzvané otrávené tabletky (poison pills). Spomínané orgány Európskej únie sa dohodli, že v členských krajinách bude existovať päťročné prechodné obdobie. Počas nich jednotlivé štáty pripravia zákony, ktoré zakážu podniku, ktorý má byť prebratý používať otrávené tabletky.

Otrávené tabletky, alebo poison pills, je metódou boja s nepriateľským prebratím, ktorá predražuje pre kupujúceho fúziu. Môže to byť napríklad doplnkové vydanie privilegovaných akcií, teda akcií s prednostným právom na dividendu, ktoré sa v prípade fúzie sťahujú z obehu medzi investormi za vysokú cenu. Okrem toho sa používa napríklad systém bonusov pre manažment pohlcovanej spoločnosti, alebo predaj určitých aktív s predkupným právom na spätného odkúpenia za oveľa vyššiu cenu.

Počas prvých štyroch rokov budú členské štáty zavádzať zákony do praxe. Jeden rok majú vlády ako rezervu. Podľa nových pravidiel vedenie spoločnosti bude musieť zamestnancom oznamiť o pokuse prevzatia spoločnosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS