ČLÁNOK
Európska únia plánuje vlastnú SEC
25. januára 2002

Krajiny Európskej únie sú čoraz bližšie k vytvoreniu jednotného európskeho finančného trhu. Výbor Európskeho parlamentu pre ústavné záležitosti schválil základné tézy činnosti nového orgánu – Výboru EÚ pre cenné papiere. Informoval o tom denník Wall Street Journal.

Získa právo regulovať činnosť na finančných trhoch v 15 krajinách Európskej únie a bude sa podobať americkú SEC (Securities and Exchange Commision), teda Komisiu pre cenné papiere a burzy. Ak toto rozhodnutie schváli plenárne zasadnutie Europarlamentu začiatkom februára, Európska komisia bude môcť odovzdať svoje práva pre reguláciu cenných papierov novému orgánu – Výboru EÚ pre cenné papiere. O návrhu racionalizovať a zjednodušiť proces regulácie finančných trhov sa diskutuje od júna minulého roku. V súčasnosti aj najmenšiu zmeny v zákonoch Európskej únie o cenných papieroch musí schváliť Európska komisia, Európsky parlament a vlády členských krajín. Na prípadné zmeny treba čakať aj niekoľko rokov.

Vo výbore EÚ pre cenné papiere nebudú pracovať politici, ale odborníci z finančného trhu a budú konzultovať s členmi druhého výboru, ktorého členmi budú predstavitelia národných regulačných orgánov.

Európska komisia bude mať exkluzívne právo ponúkať Výboru EÚ pre cenné papiere vlastné návrhy. Avšak nový výbor, ktorý bude fungovať v rámci zložitej byrokratickej štruktúry nebude mať také právomoci ako americký SEC, ktorý dohliada nad trhom jednej krajiny.

Na dodržiavanie nariadení bude dohliadať 40 národných dozorných orgánov, ktoré fungujú v Krajinách Európskej únie. Pôvodne chcela Európska únia vytvoriť jednotný orgán. Plán však pochovala preto, lebo na dosiahnutie konsenzu by bolo treba veľa času.

Európska únia plánuje vytvorenie jednotného finančného trhu v roku 2005. Úradníci Európskej únie hovoria, že keď sa pre celý trh vypracuje celý súbor pravidiel, ľahšie bude unifikovať spôsoby ich použitia. Výbor EÚ pre cenné papiere bude určovať pravidlá činnosti na trhu. Národné regulačné a zákonodarné orgány budú môcť vypracovať opatrenia, ktoré sa budú týkať administratívnej a trestnej zodpovednosti za ich porušenie. Aby sa tieto opatrenia príliš neodlišovali v jednotlivých krajinách, Európska komisia bude môcť napadnúť rozhodnutia národných orgánov v Európskom súdnom dvore.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS