ČLÁNOK
Európska komisia varuje SR pred rizikami financovania bežného účtu
17. apríla 2002

Európska komisia (EK) vo svojej poslednej hodnotiacej správe kandidátskych krajín upozorňuje na problémy, ktoré môžu nastať s financovaním bežného účtu platobnej bilancie SR. Deficit môže podľa komisie zostať zdrojom zraniteľnosti najmä, ak sa znížia priame zahraničné investície (PZI) a deficit bude financovaný na úkor ďalšej zadlženosti, krátkodobých a volatilných kapitálových tokov.

Podľa EK, príjmy z privatizácie pokryjú v krátkodobom horizonte deficit bežného účtu platobnej bilancie, ak vláda dodrží svoje privatizačné záväzky. „Oneskorenie privatizácie však môže narušiť dôveru zahraničia v schopnosti krajiny pokračovať v reformách a zvýšiť jej zraniteľnosť,“ píše komisia vo svojej poslednej správe. V strednodobom horizonte môže nastať situácia, že prílev PZI nebude dostatočný a Slovensko nebude schopné plne zabezpečiť zväčša nedlhové financovanie svojho bežného účtu. Strednodobé zmeny v štruktúre a rozsahu prílevu kapitálu môžu vystaviť finančný a podnikový sektor novým rizikám a môžu zhoršiť aj rating Slovenska.

Súčasná slovenská vláda dosiahla významné výsledky v makroekonomickej stabilizácii, avšak nezamestnanosť zostáva na vysokej úrovni a deficity obchodnej bilancie a bežného účtu platobnej bilancie zaznamenali v minulom roku výrazný nárast. Uvádza sa v správe EK o makroekonomickom a finančnom vývoji v kandidátskych krajinách.

Po takmer ukončenej reštrukturalizácii a privatizácii bánk je v súčasnosti dôležité vybudovanie vhodného dohľadu nad finančným sektorom. Tento krok je podľa EK veľmi významný na udržanie pozitívnych vplyvov dosiahnutých reštrukturalizáciou a stabilizáciou v bankovom sektore a tiež na ďalší rozvoj nebankového finančného sektora.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS