ČLÁNOK
Európska komisia skúma praktiky zúčtovacích domov
5. apríla 2001

Európska komisia požiadala účastníkov kapitálového trhu, aby vyjadrili svoj názor na spôsob, akým sa v Európskej únii (EÚ) vysporadúvajú transakcie s cennými papiermi (CP). Komisia chce získať čo najviac informácií s cieľom zistiť, či súčasné praktiky clearingových centier neporušujú protimonopolné zákony.

Obavy z monopolizácie trhu zúčtovacích služieb sa dostali do popredia po zverejnení správy o jednotnom finančnom trhu EÚ vypracovanej expertnou skupinou pod vedením bývalého guvernéra Európskeho menového inštitútu (EMI) Alexandra Lamafalussyho. Správa poukázala na potrebu väčšej konkurencie v oblasti poskytovanie zúčtovacích služieb. Komisia adresovala žiadosti o poskytnutie informácií všetkým subjektom kapitálového trhu od clearingových centier, depozitárov, burzy až po banky a obchodníkov s cennými papiermi.

„Európska komisia detailne skúmala sektor služieb zúčtovania a vysporiadania obchodov s CP niekoľko rokov. Nedávny vývoj však poukázal na niekoľko otázok v oblasti voľnej súťaže v tomto sektore,“ povedala hovorkyňa komisie Amelia Torres. Komisia v súčasnom štádiu zatiaľ nezačala formálnu procedúru prešetrovania, jej cieľom je však dôkladne preskúmať, či prístup k zúčtovacím službám je otvorený a poskytovaný nediskriminačným spôsobom. Komisia sa chce taktiež zamerať na tzv. dohody o exkluzivite, v rámci ktorých sú používatelia určitej obchodnej platformy nútení využívať služby konkrétneho zúčtovacieho centra.

V Európe v súčasnosti pôsobí približne 25 zúčtovacích domov, z ktorých mnohé majú exkluzívne väzby s národnými organizátormi kapitálového trhu. Vysoké náklady zúčtovania transakcií charakterizovala expertná skupina A. Lamafalussyho ako hlavnú prekážku výraznejšieho rozvoja európskeho kapitálového trhu.

„Naliehali sme na komisára pre otázky voľnej súťaže Maria Montiho, aby preskúmal konkurenciu v tomto odvetví a prešetril prípadné monopolistické praktiky. Monti prejavil mimoriadny záujem,“ podotkol člen expertnej skupiny Bengt Ryden. „Poukazujeme na nedostatočnú konkurenciu v tejto dôležitej oblasti služieb kapitálovému trhu, akými sú zúčtovanie a vysporiadanie transakcií, či depozit cenných papierov.“

Hrozba vertikálnej integrácie bola kritizovaná i v združení European Securities Forum, ktoré zoskupuje 30 najväčších investičných bánk na svete. Februárové uvedenie akcií frankfurtskej Deutsche Börse na verejný kapitálový trh a na jún plánovaná obdobná operácia IPO (initial public offering) paneurópskej burzy Euronext môžu snahu o odstránenie vertikálnych monopolov len skomplikovať. Deutsche Börse totiž vlastní polovicu spoločnosti Clearstream, ktorá zabezpečuje registráciu a evidenciu zmien vlastníckych vzťahov pre nemecké CP. Euronext je zas vlastníkom spoločnosti Clearnet, ktorá poskytuje zúčtovacie služby pre obchody realizované na paneurópskej burze.

Ďalšia spoločnosť Euroclear so sídlom Bruseli vystupuje ako medzinárodné zúčtovacie centrum a je zmluvne zviazaná s Euronextom po tom, čo sa zlúčila s francúzskym zúčtovacím domom Sicovam. „Medzi subjektmi kapitálového trhu rastie presvedčenie, že problémom je práve vertikálna integrácia organizátorov trhu so zúčtovacími centrami, a preto by podľa nich mala Európska komisia konať,“ uviedol odborník na kapitálový trh John Gilchrist z konzultačnej spoločnosti reGen.

„Zdá sa, že sme sa kvôli našim záujmom na domácich trhoch dostali tam, kam sme sa dostať nechceli a proces horizontálnej konsolidácie sa akosi zastavil,“ uviedol riaditeľ public relations zúčtovacieho domu Clearstream David Cowan a dodal, že na trhu by nikto nemal zastávať dominantné postavenie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 7. 2021

USD 1,179 0,002
CZK 25,629 0,021
GBP 0,855 0,001
HUF 361,650 2,520
CAD 1,480 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS