ČLÁNOK
Európska komisia prognózuje Slovensku vyrovnanejší rast
5. mája 2014

Po vlaňajšom spomalení prognózuje Európska komisia (EK) slovenskej ekonomike v tomto a budúcom roku zrýchlenie. Rast by mal byť vyrovnanejší, nakoľko jeho hybnou silou sa pravdepodobne stane domáci dopyt na úkor čistého exportu. V roku 2014 má ekonomika posilniť o 2,2 % a v roku 2015 o ďalších 3,1 %. Komisia ďalej v jarnej prognóze uviedla, že slovenská miera nezamestnanosti napriek miernym zlepšeniam v horizonte do konca roku 2015 pravdepodobne zotrvá nad hranicou 13 %. Súkromná spotreba by po vlaňajšom oslabení mala v rokoch 2014 a 2015 naopak rásť vďaka vyšším disponibilným príjmom a nižšej než očakávanej inflácii. Komisia pripomína, že tržby slovenského maloobchodu sú v súčasnosti najvyššie od roku 2008.

Investície v roku 2013 posilnili o 5,2 % aj vďaka jednorazovým dopadom rozširovania výrobných kapacít v automobilovom priemysle. V nasledujúcich rokoch možno očakávať ich vyrovnanejší rast, a to o 2,3 % v roku 2014 a o 3,5 % v roku 2015. Slovenskú ekonomiku by v sledovanom období mohol utlmiť prípadný odklad veľkých infraštruktúrnych projektov. Rezidenčná výstavba by mohla naopak prekonať súčasnú prognózu, nakoľko ceny rezidenčných nehnuteľností podľa EK v roku 2013 pravdepodobne dosiahli svoje dno a výrazne rastie aj objem poskytnutých hypotekárnych úverov.

Inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien Európskej únie (HICP) v prvom kvartáli medziročne klesla o 0,2 %. V roku 2014 má zrýchliť na 0,4 % a v roku 2015 na 1,6 %. Deficit verejných financií v roku 2013 klesol na 2,8 % hrubého domáceho produktu, keď silný výber dane z pridanej hodnoty a nižšia miera spolufinancovania projektov z fondov EÚ viac než kompenzovali nižší výber dane z príjmov právnických osôb. V roku 2014 EK prognózuje mierne zhoršenie na 2,9 % HDP, na úroveň 2,8 % by sa mal schodok vrátiť v roku 2015.

Premiér Robert Fico považuje zverejnené čísla za pozitívnu správu, ktorej výsledkom by malo byť vyradenie Slovenska z procedúry nadmerného deficitu. „Slovensko už nebude v klube krajín, ktoré majú vyšší deficit ako 3 % hrubého domáceho produktu a môžem potvrdiť aj to, že sa očakáva, že Slovensko bude vyradené z procedúry nadmerného deficitu,“ vyhlásil na pondelňajšej tlačovej konferencii. Komisia bude Slovensko v tomto smere hodnotiť v júni. Ako dodal eurokomisár Maroš Šefčovič, Slovensko sa vyradením z procedúry vyhne aj hroziacej pokute, ktorá by mohla dosiahnuť až 150 mil. eur. „Som presvedčený, že Slovenská republika vie tieto prostriedky využiť oveľa lepšie a účelnejšie,“ dodal.

Keďže verejný dlh v roku 2013 prekročil jednu z hraníc definovanú v národnej legislatíve o dlhovej brzde, bude musieť vláda znížiť verejné výdavky. Napriek miernemu zníženiu počtu zamestnancov všeobecnej vlády však budú mzdové výdavky vo verejnej správe v dôsledku kolektívnych zmlúv pravdepodobne rásť, prognózuje komisia. Všeobecný verejný dlh má v roku 2014 dosiahnuť 56 % HDP a v roku 2015 komisia očakáva zvýšenie na 57,8 %. Vývoj verejných financií však bude v sledovanom období závisieť od realizácie privatizačných plánov v telekomunikačnom sektore a od využitia získaných prostriedkov na zníženie dlhu, upozorňuje EK.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS