ČLÁNOK
Európska komisia prijala medzinárodné účtovné predpisy
30. septembra 2003

Európska komisia v pondelok formálne prijala medzinárodné účtovné predpisy IAS ako oficiálne účtovné pravidlá pre asi 7 tisíc kótovaných spoločností Európskej únie (EÚ). Oddialila však schválenie dvoch kľúčových pravidiel, ktoré je ešte potrebné finalizovať. Nové predpisy vstúpia do platnosti v januári 2005, aby zlepšili kvalitu účtovníctva v Európe a pomohli zabrániť škandálom ako v prípade firiem Enron a Ahold.

Európska komisia oznámila, že v rámci IAS zatiaľ nemôže prijať dve pravidlá, a to IAS 32 a IAS 39, ktoré vyžadujú, aby sa deriváty alebo hedgingové operácie účtovali v trhovej hodnote. Tieto dve pravidlá totiž v súčasnosti reviduje výbor pre medzinárodné účtovné predpisy – International Accounting Standards Board (IASB), ktorý stanovuje účtovné štandardy. IASB bol nútený zmeniť pôvodný návrh pravidiel IAS 32 a IAS 39 kvôli kritike zo strany európskych bánk a Európskej komisie. Ak by sa totiž tieto predpisy prijali v ich pôvodnom znení, pravdepodobne by viedli k nárastu nákladov a k vyššej volatilite hospodárskych výsledkov a bilancií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS