ČLÁNOK
Európska komisia očakáva zrýchlenie ekonomického rastu Slovenska
14. novembra 2002

Európska komisia (EK) očakáva na rok 2002 pokračovanie akcelerácie rastu slovenskej ekonomiky na úroveň 3,9 %, pričom po nezmenenom 3,9-percentnom raste v roku 2003 by malo nastať v roku 2004 zrýchlenie na 4,8 %. Hlavnou silou, podporujúcou ekonomický rast, by mal byť naďalej domáci dopyt. Informovala o tom EK vo svojej správe, obsahujúcej ekonomické prognózy pre kandidátske krajiny.

Výrazná externá nerovnováha, ktorá sa vytvorila v roku 2001, by sa mala postupne eliminovať. Deficit na bežnom účte platobnej bilancie by mal klesnúť z hodnoty 8,6 % hrubého domáceho produktu (HDP), zaznamenanej v roku 2001, na hodnotu 8,3 % HDP v roku 2002, na 6,8 % HDP v roku 2003 a na 6 % HDP v roku 2004. Tento vývoj by mal odzrkadľovať predovšetkým pokles obchodného deficitu. Obchodný deficit by mal klesnúť v tomto roku na 9,6 % HDP, v nasledujúcom roku na 8,4 % HDP a v roku 2004 na 7,0 % HDP.

Deficit všeobecnej vlády, ktorý zahŕňa náklady na reštrukturalizáciu bánk, by mal podľa predpovedí Európskej komisie dosiahnuť v roku 2002 úroveň 6 % HDP, v nasledujúcom roku 4,8 % HDP, pričom do roku 2004 by mal postupne klesnúť na 3,6 % HDP, teda v súlade so záväzkami vlády v Predvstupovom ekonomickom programe. Fiškálna konsolidácia by mala podporiť redukciu deficitu na bežnom účte na udržateľnejšie úrovne. Podľa Európskej komisie by miera nezamestnanosti v SR mala v tomto roku klesnúť na 18,9 % z vlaňajších 19,2 %. Vďaka reformám na trhu práce by mala postupne klesnúť na 18,4 % v roku 2003 a na 17,6 % v roku 2004. Inflácia by mala v roku 2002 klesnúť na 3,7 % z vlaňajších 7,3 %, a následne stúpnuť na 8,2 % v roku 2003 a znížiť sa na 7,0 % v roku 2004.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS